สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
Angthong Provincial Office Of Land Transport
<<< - - - : สมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน : - - - >>>
>>>>    
 ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ
   อัตรากำลัง
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หน้าที่ความรับผิดชอบ


         ด้านบริหาร  
         ด้านทะเบียนรถ

         ด้านใบอนุญาตขับรถ
         ด้านวิชาการ

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
  Counter
จัดทำเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 48 

ข้าพเจ้าในนามของสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง มีความยินดีและขอต้อนรัีบทุกท่านที่เข้ามาในเว็บไซด์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และการบริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ต่อประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลใน เว็บไซด์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชน และผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก
นางสาววรรณี เกิดสินธ์ชัย
ขนส่งจังหวัดอ่างทอง
  ประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
 

 ติดต่อด้านทะเบียนรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
  การจดทะเบียนรถใหม่
  การโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของรถ
  ขอเปลี่ยนที่อยู่ชื่อในใบคู่มือ
 การแจ้งย้ายรถออก
  การแจ้งย้ายรถออกที่จังหวัดปลายทาง
 การแจ้งย้ายรถเข้า
  การดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนเครื่องยนต์
  การดำเนินการเปลี่ยนสีรถ
  การเสียภาษีประจำปี
  ดำเนินการทางทะเบียน กรณีรถหาย
  การรับโอนมรดก
  การเปลี่ยนลักษณะรถ
  การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว
  การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
  การแจ้งใช้รถ
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
  การดำเนินการทางด้านภาษี

TV3 TV5 TV7
ITV TV9 TV11

 

 


E-Mail Login
User Name :
Password :
คู่มือการแนบไฟล์ใน E-Mail
[
html | zip | pdf ]
เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 x 728 พิกเซล
จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการขนส่งจังหวัดอ่างทอง
ที่อยู่ 140 หมู่ที่ 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14110
โทร.0-3561-3036 อีเมล์ : Angthong@dlt.go.th