ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

จังหวัดอ่างทอง

   ประจำปีงบประมาณ 2559
   ประจำปีงบประมาณ 2558
   ประจำปีงบประมาณ 2557
   ประจำปีงบประมาณ 2556
   ประจำปีงบประมาณ 2555
   ประจำปีงบประมาณ 2554
   ประจำปีงบประมาณ 2553
   ประจำปีงบประมาณ 2552
   ประจำปีงบประมาณ 2551
   ประจำปีงบประมาณ 2550
   ประจำปีงบประมาณ 2549
   ประจำปีงบประมาณ 2548