อัตราการตายด้วยโรค 10 อันดับแรกจังหวัดอ่างทอง
อันดับ พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
1  เนื้องอก   เนื้องอก  โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบไหลเวียนโลหิต  เนื้องอก   10 10 9 9 9
2  โรคระบบไหลเวียนโลหิต   สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย  เนื้องอก เนื้องอก เนื้องอก  โรคระบบไหลเวียนโลหิต   9 8 10 10 10
3  โรคติดเชื้อและปรสิต    โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคติดเชื้อและปรสิต โรคติดเชื้อและปรสิต   โรคติดเชื้อและปรสิต    โรคติดเชื้อและปรสิต    8 7 8 8 8
4  โลหิตเป็นพิษ   โรคติดเชื้อและปรสิต  สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย โลหิตเป็นพิษ  โลหิตเป็นพิษ  โลหิตเป็นพิษ   7 6 6 7 7
5  โรคของทางเดินระบบหายใจ   โลหิตเป็นพิษ  โลหิตเป็นพิษ   โรคของทางเดินระบบหายใจ  โรคของทางเดินระบบหายใจ   สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย   5 9 7 5 5
6  สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย   โรคของทางเดินระบบหายใจ   โรคของทางเดินระบบหายใจ  สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย  สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย  โรคของทางเดินระบบหายใจ   6 5 5 6 6
7  โรคหัวใจขาดเลือด   สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ทั้งหมด  โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด  โรคหัวใจขาดเลือด   โรคหัวใจขาดเลือด   4 3 3 4 4
8  สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ทั้งหมด    โรคหัวใจขาดเลือด   โรคหัวใจขาดเลือด  โรคหลอดเลือดในสมอง   โรคหลอดเลือดในสมอง  โรคหลอดเลือดในสมอง 0 2 4 3 3
9 โรคระบบย่อยอาหาร   โรคหลอดเลือดในสมอง  โรคระบบย่อยอาหาร  โรคระบบย่อยอาหาร  โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบย่อยอาหาร  2 0 2 2 2
10 โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ  ปอดบวม โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ เนื้องอกชนิดร้ายที่เหลืออยู่   เนื้องอกชนิดร้ายที่เหลืออยู่    สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ทั้งหมด   3 4 0 0 0
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 1 0 1 0 0
เนื้องอกชนิดร้ายที่เหลืออยู่   0 0 0 1 1
กราฟแสดงอัตราการตายด้วยโรค 10 อันดับแรก ปอดบวม 0 1 0 0 0