ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2563

ปี พ.ศ. 2563

ตุลาคม (October)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

19-27 ตุลาคม 2563
28 ตุลาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน บริเวณทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-ปากดง ที่ กม.10+525 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกโครงการ
แขวงทางหลวงอ่างทอง
19-27 ตุลาคม 2563
28 ตุลาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน บริเวณทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-เจ้าปลุก ที่ กม.4+328 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกโครงการ
แขวงทางหลวงอ่างทอง
9-19 ตุลาคม 2563
20 ตุลาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงโพธิ์ทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
9-19 ตุลาคม 2563
20 ตุลาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงบางปะหัน แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
30 กันยายน - 5 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านขนาดกลาง (ปรับปรุงระบบถังกรอง ถังน้ำใส หอถังสูง เจาะบ่อใหม่) ขนาด 6 นิ้ว ลึก 250 หมู่ 5 ตำบลตลาดกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง
30 กันยายน - 5 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หอถังสูงเจาะบ่อใหม่ ขนาด 6 นิ้ว ลึก 250 หมู่ 6 ตำบลตลาดกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง
30 กันยายน - 5 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านซอย 7 เลียบ คลองชลประทาน สุดเขตบ้านนายช้าง-บ้านนางแจ๊ว หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง
29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563
5 ตุลาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบจ่ายเปลี่ยนท่อใหม่) หมู่ 2 ตำบลตลาดกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง
29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563
5 ตุลาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำใหม่) หมู่ 4 - หมู่ 5 ตำบลตลาดกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง
29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563
5 ตุลาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบเจาะบ่อใหม่ 6 นิ้ว ลึก 250 เมตร) หมู่ 3 ตำบลตลาดกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง
28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563
5 ตุลาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านขนาดกลาง (หอถังสูงเจาะบ่อใหม่ 6 นิ้ว ลึก 250 เมตร พร้อมระบบประสานปากบ่อกับถัง) หมู่ 1 ตำบลตลาดกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง
22-30 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อชุมชนวัดแสนสุข อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเทศบาลตำบลโพสะ
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

17-23 กันยายน 2563
24 กันยายน 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
17-22 กันยายน 2563
23 กันยายน 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และผู้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
3-10 กันยายน 2563
11 กันยายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอวิเศษชัยชาญ
1-10 กันยายน 2563
11 กันยายน 2563

ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบและภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง , บริเวณโดยรอบศูนย์จักรกลและพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563
8 กันยายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
26-31 สิงหาคม 2563
1 กันยายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

21-26 สิงหาคม 2563
27 สิงหาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอสามโก้
10-18 สิงหาคม 2563
19 สิงหาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลจรเข้ร้อง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอไชโย
3-10 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลแสวงหา เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3-10 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายทาง คำหยาด-ยางช้าย-ม่วงเตี้ย อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3-10 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ.01-038 แสวงหา-ท่าช้าง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3-10 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ.01-002 บ้านโพธิ์ศรี-บ้านตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-7 สิงหาคม 2563
10 สิงหาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ สายคันคลองชลประทาน 8 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งขวา จากถนนลาดยางถึงเขตติดต่อตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอสามโก้
กรกฎาคม (July)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563
8 กรกฎาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
พฤษภาคม (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

13-18 พฤษภาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันดินสไลด์ (เส้นสามแยก ถึงศาลาเอนกประสงค์พร้อมขยายถนน) (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 ต.มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
8-15 พฤษภาคม 2563
18 พฤษภาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอ่างทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
5-12 พฤษภาคม 2563
13 พฤษภาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม ถึงหน้าวัดสามขาว หมู่ที่ 2 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอสามโก้
5-12 พฤษภาคม 2563
13 พฤษภาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอสามโก้
30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-027 อินทประมูล-บ้านวัดดอน อำเภอโพธิ์ทอง,อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-041 บ้านงิ้วราย-วัดคู อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563
7 พฤษภาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอแสวงหา
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

14-17 เมษายน 2563
20 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอสามโก้
13-17 เมษายน 2563
20 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
10-16 เมษายน 2563
17 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
10-16 เมษายน 2563
17 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
10-16 เมษายน 2563
17 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอ่างทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
10-16 เมษายน 2563
17 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงโพธิ์ทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
10-16 เมษายน 2563
17 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
10-16 เมษายน 2563
17 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
10-16 เมษายน 2563
17 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
9-15 เมษายน 2563
16 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารบ้านพัก ระดับหัวหน้างาน 2 ชั้น 13 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
9-15 เมษายน 2563
16 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
7-13 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอนบางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 1

แขวงทางหลวงอ่างทอง
7-13 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในทางหลวงหมายเลข 3195

แขวงทางหลวงอ่างทอง
7-13 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอนบางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 2

แขวงทางหลวงอ่างทอง
7-13 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
7-13 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในทางหลวงหมายเลข 33

แขวงทางหลวงอ่างทอง
3-9 เมษายน 2563
10 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองหลวงพร้อมเสริมคันดิน ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3-9 เมษายน 2563
10 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง , ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3-9 เมษายน 2563
10 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-037 บ้านหัวคลอง-บ้านไผ่แหลม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
24 มีนาคม - 1 เมษายน 2563
2 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอแสวงหา
26-31 มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-026 ยางช้าย-ม่วงเตี้ย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
26-31 มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-027 อินทประมูล-บ้านวัดดอน อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

19-26 มีนาคม 2563
27 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
19-26 มีนาคม 2563
27 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (มีบ่อบาดาลเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอสามโก้
20-25 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
19-25 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารบ้านพักระดับหัวหน้างาน 2 ชั้น 13 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
19-25 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้ง ROAD STUD ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
19-25 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้ง ROAD STUD ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
19-25 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
18-23 มีนาคม 2563
24 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์วัดกำแพง หมู่ที่ 3 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอไชโย
18-23 มีนาคม 2563
24 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอไชโย
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

30 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
30 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563

ประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปูผิวจราจร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 945 เมตร พื้นที่ 5,725 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปูผิวจราจร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-009 บ้านท้องคุ้ง-บ้านเซิงหวาย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 3 เซนติเมตร ยาว 820 เมตร พื้นที่ 4,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกวดราคาซื้อยาง AC (Hot Mix) จำนวน 424 ตัน และยาง CRS-2 จำนวน 1,178 ลิตร พร้อมดำเนินการ Prime Coat และปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hotmixed) เพื่อใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายมานพ แช่มช้อย หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ 5,890 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

26 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-033 บ้านท้ายย่าน-บ้านน้ำอาบ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
26 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-017 โพธิ์รังนก-สามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
26 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-007 บ้านดอนบ่อ-บ้านเขาดิน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
26 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-005 อบทม-ตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
26 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-028 วัดแสนสุข-สายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
19 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-008 ศาลาแดง-มหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
19 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-013 บ้านหนอง-บ้านโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
19 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-021 บ้านคลองนมโค-บ้านไผ่งาม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
19 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-032 บ้านบางพลับ-บ้านบางหัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
19 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-025 โคกพุทรา-ทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
19 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-010 บ้านบึง-บ้านแจงแขวนหม้อ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
19 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-018 บ้านริ้วหว้า-บ้านดอน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
19 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-001 บ้านหนองแขม-วัดแก้วกระจ่าง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
17 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-037 บ้านหัวคลอง-บ้านไผ่แหลม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
17 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-024 บ้านลานช้าง-บ้านหนองหล่ม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
17 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-012 บ้านเพชร-วัดดอนกร่าง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
17 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-011 บ้านคลองขุด-บ้านคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
17 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-006 บ้านโพธิ์ศรี-บ้านบางกะลา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง