ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2560

ปี พ.ศ. 2560
ธันวาคม (December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

19-27 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (5 ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
19-26 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงซ่อมแซมถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.63-001 บ้านคลองกระทุ่ม-บ้านคลองมะขาม ม.1-ม.2 ต.อ่างแก้ว ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 985 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังสองข้าง ๆ ละ 0-0.30 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3447.50 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้วกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว
19-26 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงซ่อมแซมถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.63-002 ถนนสายเรียบคลองสาหร่าย ม.4 ต.อ่างแก้ว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังสองข้าง ๆ ละ 0-0.30 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4850 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้วกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว
6-25 ธันวาคม 2560
26 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2560
25 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง อท.2018 บ้านแปดแก้ว-บ้านลานจินจาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2560
25 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง อท.ถ.40-001 แยก ทล.3195 (กม.ที่ 31)-บ้านโรงนา อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2560
25 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางสีบัวทอง-คลองบางทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
14-19 ธันวาคม 2560
20 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ยาดมสลบพร้อมมีระบบวิเคราะห์ก๊าซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
24 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2560
15 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายทางเข้าวัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 1.030 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
พฤศจิกายน (November)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

14-21 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2560

จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 63 เมตร โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองอ่างทอง
10-17 พฤศจิกายน 2560
20 พฤศจิกายน 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
ตุลาคม (October)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

17-27 ตุลาคม 2560
30 ตุลาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่นตำบลบ้านอิฐ
28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560
6 ตุลาคม 2560

ประกวดราคาซื้อระบบคิวบริการในงานบริการส่วนหน้า โรงพยาบาลพระพุทธบาท พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560
5 ตุลาคม 2560

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมคลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

17-26 กันยายน 2560
27 กันยายน 2560

ประกวดราคาซื้อกล้องขยายจุลทรรศ์สำหรับตรวจตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
22 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560
20 กันยายน 2560
9 ตุลาคม2560

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำประปา และติดตั้งระบบกรองน้ำประปาประสิทธิภาพสูงสุด ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์
21-28 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายชนิด OVERHANG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
21-28 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3372 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
21-28 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
21-28 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
22-31 สิงหาคม 2560
8 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
22-29 สิงหาคม 2560
8 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อท 4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บ้านคลองขุน อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.340 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
22-30 สิงหาคม 2560
7 กันยายน 2560

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง
22-30 สิงหาคม 2560
7 กันยายน 2560
15 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
22-30 สิงหาคม 2560
7 กันยายน 2560
13 กันยายน 2560

ประมูลราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองจิก - บ้านละเมาะยุบ หมู่ที่ 2-5 บ้านจำลอง-บ้านงิ้ว ตำบลจำลอง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,876 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง
22-30 สิงหาคม 2560
7 กันยายน 2560
13 กันยายน 2560

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านหัวสะแกตก ตำบลจำลอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง
21-28 สิงหาคม 2560
7 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านมหานาม (ตอนที่ 5) อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
22-29 สิงหาคม 2560
6 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเแสวงหา
22-29 สิงหาคม 2560
6 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (ส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลพระพุทธบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
18-25 สิงหาคม 2560
6 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 334 - บ้านโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.400 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
18-25 สิงหาคม 2560
6 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บ้านยางห้าร้อย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 1.500 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
18-25 สิงหาคม 2560
6 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 1.650 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
18-25 สิงหาคม 2560
6 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บ้านคลองอ้ายทอก อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 1.912 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
22-29 สิงหาคม 2560
5 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอไชโย
22-29 สิงหาคม 2560
5 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
18-28 สิงหาคม 2560
5 กันยายน 2560
8 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
18-24 สิงหาคม 2560
5 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
17-24 สิงหาคม 2560
5 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท. 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บ้านสีบัวทอง อำเภอโพธิ์ทอง , แสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
22 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560
4 กันยายน 2560

ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
22-29 สิงหาคม 2560
4 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 , 10 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอวิเศษชัยชาญ
22-29 สิงหาคม 2560
4 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคลอง ชลประทานชันสูตร (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอวิเศษชัยชาญ
22-29 สิงหาคม 2560
4 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอวิเศษชัยชาญ
22-29 สิงหาคม 2560
4 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟังท์ติกคอนกรีต ทางเข้า-ออกศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอไชโย
22-29 สิงหาคม 2560
4 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
22-29 สิงหาคม 2560
4 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเแสวงหา
21-28 สิงหาคม 2560
4 กันยายน 2560

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
17-28 สิงหาคม 2560
4 กันยายน 2560
5 กันยายน 2560

ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดียว จำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
16-25 สิงหาคม 2560
4 กันยายน 2560
5 กันยายน 2560

ประมูลซื้อที่ดินใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลเกษไชโย
15-23 สิงหาคม 2560
1 กันยายน 2560
6 กันยายน 2560

ประมูลซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 38 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองอ่างทอง
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

22-30 สิงหาคม 2560
31 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
22-30 สิงหาคม 2560
31 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
22-30 สิงหาคม 2560
31 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
22-30 สิงหาคม 2560
31 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
15-23 สิงหาคม 2560
31 สิงหาคม 2560
1 กันยายน 2560

ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดียว จำนวน 14 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกวดราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
17-24 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สาย อท. 4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3195-บ้านท่าตะโก อำเภอแสวงหา , โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
17-24 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ถนนสาย อท. 4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บ้านสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
15-22 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท. 4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3195-บ้านสามเรือน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
15-22 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท. 2038 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บ้านหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
11-22 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงประเภทรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง
15-22 สิงหาคม 2560
28 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท. 4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บ้านห้วยโรง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
15-22 สิงหาคม 2560
28 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท. 4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3064-บ้านเพชร อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
10-18 สิงหาคม 2560
28 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท. 4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3501-บ้านไผ่ดำ อำเภอป่าโมก , วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
10-18 สิงหาคม 2560
28 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท. 2033 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บ้านหันสังข์ อำเภอเมือง, มหาราช จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
11-24 สิงหาคม 2560
25 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
9-17 สิงหาคม 2560
25 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว สาย อท. 5021 แยกทางหลวงหมายเลข 4024-บ้านอบทม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
9-17 สิงหาคม 2560
25 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว สาย อท. 4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3064-บ้านไผ่ดำ อำเภอโพธิ์ทอง , วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
4-17 สิงหาคม 2560
18 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving Communicaton System : PACS) พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography : DR) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
4-17 สิงหาคม 2560
18 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารขนาด 1,000 กิโลกรัม (4 ชั้น) ความเร็วไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
31 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2560
17 สิงหาคม 2560
18 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเซลล์เม็ดเลือด (Complete Blood Cell count CBC) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
15 สิงหาคม 2560
18 สิงหาคม 2560

ประมูลจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองอ่างทอง
24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560
7 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร (pre-post vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
21 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560
7 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 460 กิฌลวัตต์ พร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบสายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
24 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560
3 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูดขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560
3 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว การจัดงานมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
20-27 กรกฎาคม 2560
3 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อทสร้าง คสล. คันคลอง ร2ข สุพรรณ 4 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอวิเศษชัยชาญ
17-31 กรกฎาคม 2560
1 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
กรกฎาคม (july)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

7-18 กรกฎาคม 2560
26 กรกฎาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
7-20 กรกฎาคม 2560
21 กรกฎาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องซักและสลัดผ้า ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
3-12 กรกฎาคม 2560
20 กรกฎาคม 2560
20 กรกฎาคม 2560

ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560
14 กรกฎาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาคลุมทางเดินริมเขื่อนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอไชโย
30 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560
13 กรกฎาคม 2560

ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสำเร็จพร้อมใช้งาน จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
22-30 มิถุนายน 2560
12 กรกฎาคม 2560
31 กรกฎาคม 2560

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
14-27 มิถุนายน 2560
12 กรกฎาคม 2560
14 กรกฎาคม 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ดิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลป่าโมก
19 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560
3 กรกฎาคม 2560

ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
มิถุนายน (june)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

8-26 มิถุนายน2560
27 มิถุนายน 2560

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
8-16 มิถุนายน2560
26 มิถุนายน 2560
12 กรกฎาคม 2560

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ
ประกาศเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน2560
15 มิถุนายน 2560
20 มิถุนายน 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลโพสะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลโพสะ
19-29 พฤษภาคม 2560
6 มิถุนายน 2560
12 มิถุนายน 2560

ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ยกเลิกประกาศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
พฤษภาคม (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18-30 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
16-29 พฤษภาคม 2560
30 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว (Medical Grade) จำนวน 280,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
3-11 พฤษภาคม 2560
29 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาคลุมทางเดินริมเขื่อนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอไชโย
11-25 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหัวใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
11-25 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์และอ๊อกซิเจนในเส้นเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
4-25 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
8-24 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
5-16 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาจ้าง งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผลการประกวดราคา

แขวงทางหลวงอ่างทอง
3-11 พฤษภาคม 2560
24 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
5-21 พฤษภาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไก ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
1-8 พฤษภาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง และ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
5-18 พฤษภาคม 2560
19 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้าแอลอีดี พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลอ่างทอง
26 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว ตั้งแต่ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ถึงถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว 21 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอวิเศษชัยชาญ
25 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet with Laminar Air Flow) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาจัดซื้อรถรางระบบไฟฟ้า 35 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
25 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2560
8 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาจัดซื้อแถบตรวจประกอบการวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Cardiac Troponin T) จำนวน 3,300 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
22-28 เมษายน 2560
8 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจการค้า กิจกรรมส่งเสริมตลาดเชิงรุก (Rord Show) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560
5 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกห้องเย็น จำนวน 4 คัน และรถบรรทุกผักพร้อมคอก จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
20 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560
3 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กอ่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3-20 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
4-12 เมษายน 2560
27 เมษายน 2560

ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการประกวดราคา

แขวงทางหลวงอ่างทอง
5-24 เมษายน 2560
26 เมษายน 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
5-18 เมษายน 2560
26 เมษายน 2560

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-12 เมษายน 2560
25 เมษายน 2560

ประกวดราคาจ้าง งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศ

แขวงทางหลวงอ่างทอง
3-23 เมษายน 2560
24 เมษายน 2560

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 6 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
29 มีนาคม - 20 เมษายน 2560
21 เมษายน 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
23-31 มีนาคม 2560
11 เมษายน 2560
19 เมษายน 2560

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห
22-30 มีนาคม 2560
10 เมษายน 2560
12 เมษายน 2560

ประมูลจ้างงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายเลี่ยงเมือง จากถนนเทศบาล 14 ถึง หมู่บ้านเปี่ยมสุข 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองอ่างทอง
21-30 มีนาคม 2560
10 เมษายน 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านอิฐ ตามแบบทรัพยากรน้ำ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

13-22 มีนาคม 2560
23 มีนาคม 2560

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
9-21 มีนาคม 2560
22 มีนาคม 2560

ประกวดราคาซื้อระบบคิวบริการในงานบริการส่วนหน้า โรงพยาบาลพระพุทธบาท

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560
10 มีนาคม 2560

ประมูลซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน

เทศบาลตำบลบางจัก
22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560
10 มีนาคม 2560

ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

เทศบาลตำบลบางจัก
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

7-27 กุมภาพันธ์ 2560
27 กุมภาพันธ์ 2560

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลอ่างทอง
7-16 กุมภาพันธ์ 2560
24 กุมภาพันธ์ 2560
3 มีนาคม 2560

ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
7-16 กุมภาพันธ์ 2560
24 กุมภาพันธ์ 2560
3 มีนาคม 2560

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
1-9 กุมภาพันธ์ 2560
20 กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560

การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 3 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560
16 กุมภาพันธ์ 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วนไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
31 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560
9 กุมภาพันธ์ 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
20-30 มกราคม 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลทางพระ
19-30 มกราคม 2560
7 กุมภาพันธ์ 2560
15 กุมภาพันธ์ 2560

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหางบางศาลา หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์
19-27 มกราคม 2560
6 กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

13-29 มกราคม 2560
30 มกราคม 2560

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
5-19 มกราคม 2560
19 มกราคม 2560

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลอ่างทอง
23 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560
12 มกราคม 2560
18 มกราคม 2560

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
23 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560
9 มกราคม 2560

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
15-30 ธันวาคม 2559
4 มกราคม 2560
6 มกราคม 2560

การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
15-23 ธันวาคม 2559
4 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว