ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2557

ปี พ.ศ.2557
ธันวาคม(December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3-15ธันวาคม

23 ธันวาคม 2557

นายกเทศมนตรีตำบลบท่าช้าง

22 ธันวาคม-5 มกราคม 2558

13 มกราคม 2558

เทศบาลตำบลป่าโมก

19-24ธันวาคม

5 มกราคม 2558

จังหวัดสระบุรี

16-23ธันวาคม

26ธันวาคม 2557

กรมทางหลวง

11-16ธันวาคม

22ธันวาคม 2557

จังหวัดลพบุรี

16-24ธันวาคม

5 มกราคม 2558

อบต ตลาดกรวด

16-22ธันวาคม

26 มกราคม 2558

จังหวัดสิงห์บุรี

12-17 ธันวาคม2557

25ธันวาคม 2557

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

17 พฤศจิกายน 2557

12ธันวาคม 2557

นายอำเภอเมื่องอ่างทอง

11-16ธันวาคม 2557

22ธันวาคม 2557

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอ่างทอง

11-19 ธันวาคม 2557

29ธันวาคม 2557

อบต จำลอง

11-16ธันวาคม 2557

22ธันวาคม 2557

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอ่างทอง

9-12ธันวาคม

16ธันวาคม 2557

นายอำเภอเมืองอ่างทอง

4-11ธันวาคม

15 ธันวาคม 2557
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

9-12ธันวาคม

16 ธันวาคม 2557
อำเเภอเมืองอ่างทอง

1 -12 ธันวาคม

15 ธันวาคม 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง

4 -15 ธันวาคม

15 ธันวาคม 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง

2 - 9 ธันวาคม

15 ธันวาคม 2557
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา

2 -12 ธันวาคม

15 ธันวาคม 2557
สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ
4 - 11 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
1 - 4 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานอ่างทอง
1 - 4 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานอ่างทอง
1 - 4 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานอ่างทอง
1 - 4 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานอ่างทอง
1 - 4 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานอ่างทอง
1 - 4 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานอ่างทอง
1 - 4 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานอ่างทอง
1 - 4 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานอ่างทอง
1 - 4 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานอ่างทอง
1 - 4 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานอ่างทอง
1 - 4 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานอ่างทอง
1 - 4 ธันวาคม
15 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานอ่างทอง
2 - 8 ธันวาคม
12 ธันวาคม 2557
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
25 - 28 พฤศจิกายน
8 ธันวาคม 2557
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม
11 ธันวาคม 2557
กรมทางหลวงชนบท
25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม
8 ธันวาคม 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม
16 ธันวาคม 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม
8 ธันวาคม 2557
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม
16 ธันวาคม 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม
16 ธันวาคม 2557
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
25 - 28 พฤศจิกายน
4 ธันวาคม 2557
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
19 - 27 พฤศจิกายน
4 ธันวาคม 2557
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
24 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม
12 ธันวาคม 2557
15 ธันวาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง
24 - 27 พฤศจิกายน
3 ธันวาคม 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
พฤศจิกายน(November)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18 - 21 พฤศจิกายน
27 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
14 - 19 พฤศจิกายน
25 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
12 - 20 พฤศจิกายน
28 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
17 - 20 พฤศจิกายน
25 พฤศจิกายน 2557
อำเภอเมืองอ่างทอง
17 - 20 พฤศจิกายน
27 พฤศจิกายน 2557
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
17 - 20 พฤศจิกายน
26 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
13 - 18 พฤศจิกายน
24 พฤศจิกายน 2557
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
11 - 14 พฤศจิกายน
20 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
12 - 18 พฤศจิกายน
24 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
12 - 18 พฤศจิกายน
24 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
12 - 18 พฤศจิกายน
24 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
12 - 18 พฤศจิกายน
24 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
11 - 14 พฤศจิกายน
20 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานโยธาจังหวัดอ่างทอง
11 - 14 พฤศจิกายน
20 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
11 - 14 พฤศจิกายน
20 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
6 - 12 พฤศจิกายน
18 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
10 - 18 พฤศจิกายน
26 พฤศจิกายน 2557
28 ธันวาคม 2557
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
10 - 18 พฤศจิกายน
26 พฤศจิกายน 2557
28 ธันวาคม 2557
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
11 - 19 พฤศจิกายน
27 พฤศจิกายน 2557
12 ธันวาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว
6 - 17 พฤศจิกายน
25 พฤศจิกายน 2557
27 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก
4 - 12 พฤศจิกายน
20 พฤศจิกายน 2557
21 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานเทศบาลตำบลโพสะ
4 - 13 พฤศจิกายน
21 พฤศจิกายน 2557
26 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
4 - 13 พฤศจิกายน
21 พฤศจิกายน 2557
24 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
4 - 10 พฤศจิกายน
14 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
4 - 10 พฤศจิกายน
14 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
4 - 10 พฤศจิกายน
14 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
4 - 10 พฤศจิกายน
14 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
4 - 10 พฤศจิกายน
14 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
3 - 12 พฤศจิกายน
20 พฤศจิกายน 2557
21 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
3 - 14 พฤศจิกายน
26 พฤศจิกายน 2557
28 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก
30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
11 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน
12 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน
12 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน
12 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน
12 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน
12 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
14 พฤศจิกายน 2557
20 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
16 - 27 ตุลาคม
4 พฤศจิกายน 2557
7 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช
22 - 28 ตุลาคม
5 พฤศจิกายน 2557
โรงพยาบาลบางปะอิน
21 - 29 ตุลาคม
5 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
21 - 27 ตุลาคม
4 พฤศจิกายน 2557
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี
21 - 28 ตุลาคม
3 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานกรมทางหลวงชนบท
21 - 28 ตุลาคม
3 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานกรมทางหลวงชนบท
21 - 28 ตุลาคม
3 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานกรมทางหลวงชนบท
21 - 28 ตุลาคม
3 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานกรมทางหลวงชนบท
17 - 28 ตุลาคม
5 พฤศจิกายน 2557
7 พฤศจิกายน 2557
เทศบาลตำบลทางพระ
17 - 29 ตุลาคม
10 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง
16 - 27 ตุลาคม
3 พฤศจิกายน 2557
5 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
17 - 27 ตุลาคม
3 พฤศจิกายน 2557
5 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
16 - 27 ตุลาคม
4 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
17 - 28 ตุลาคม
5 พฤศจิกายน 2557
6 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก
15 - 24 ตุลาคม
3 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
15 - 24 ตุลาคม
3 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
15 - 24 ตุลาคม
3 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
15 - 24 ตุลาคม
3 พฤศจิกายน 2557
5 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
ตุลาคม (oct)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

20 - 25 ตุลาคม
30 ตุลาคม 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
17 - 24 ตุลาคม
30 ตุลาคม 2557
สำนักงานกรมทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
17 - 24 ตุลาคม
30 ตุลาคม 2557
สำนักงานกรมทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
10 - 20 ตุลาคม
29 ตุลาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
10 - 21 ตุลาคม
30 ตุลาคม 2557
31 ตุลาคม 2557
เทศบาลตำบลโพสะ
10 - 20 ตุลาคม
29 ตุลาคม 2557
31 ตุลาคม 2557
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
10 - 20 ตุลาคม
29 ตุลาคม 2557
31 ตุลาคม 2557
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
9 - 17 ตุลาคม
28 ตุลาคม 2557
30 ตุลาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง
8 - 16 ตุลาคม
24 ตุลาคม 2557
สำนักงานเทศบาลตำบลไชโย
7 - 15 ตุลาคม
24 ตุลาคม 2557
28 ตุลาคม 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
7 - 15 ตุลาคม
24 ตุลาคม 2557
28 ตุลาคม 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3 - 13 ตุลาคม
21 ตุลาคม 2557
สำนักงานเทศบาลตำบลไชโย
3 - 13 ตุลาคม
21 ตุลาคม 2557
22 ตุลาคม 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
20 ตุลาคม 2557
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง
19 - 24 กันยายน
17 ตุลาคม 2557
จังหวัดอ่างทอง
22 กันยายน - 1 ตุลาคม
10 ตุลาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
23 - 26 กันยายน
3 ตุลาคม 2557
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
กันยายน (sep)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

30 กันยายน 2557
จังหวัดอ่างทอง
23 กันยายน 2557
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี
19 กันยายน 2557
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
8 - 11 กันยายน 2557
19 กันยายน 2557
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
สิงหาคม (aus)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

27 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557
24 กันยายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว
26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2557
17 กันยายน 2557
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา
13 - 27 สิงหาคม 2557
12 กันยายน 2557
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
19 - 25 สิงหาคม 2557
10 กันยายน 2557
กรมทางหลวง
8 - 15 สิงหาคม 2557
5 กันยายน 2557
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี
กรกฎาคม (jul)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16 -21 กรกฎาคม 2557
1 สิงหาคม 2557
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดอ่างทอง
15 -18 กรกฎาคม 2557
30 กรกฎาคม 2557
สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดสิงห์บุรี
25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2557
16 กรกฎาคม 2557
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2557
16 กรกฎาคม 2557
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
23 - 26 มิถุนายน 2557
7 กรกฎาคม 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
16 - 27 มิถุนายน 2557
15 กรกฎาคม 2557
สำนักงานพลังงาน จังหวัดอ่างทอง
25 - 30 มิถุนายน 2557
7 กรกฎาคม 2557
จังหวัดอ่างทอง
มิถุนายน (jun)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12 - 18 มิถุนายน 2557
24 มิถุนายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
12 - 18 มิถุนายน 2557
24 มิถุนายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
- 18 มิถุนายน 2557
9 มิถุนายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
พฤษภาคม (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18 - 20 มิถุนายน 2557
7 กรกฎาคม 2557
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
6 - 16 มิถุนายน 2557
24 มิถุนายน 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
5 - 10 มิถุนายน 2557
16 มิถุนายน 2557
กรมชนประทาน โดยโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาผักไห่
30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557
16 มิถุนายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557
24 มิถุนายน 2557
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557
20 มิถุนายน 2557
เทศบาลตำบลป่าโมก
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

17-23 เมษายน 2557
29 เมษายน 2557
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
17-23 เมษายน 2557
29 เมษายน 2557
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
17-23 เมษายน 2557
29 เมษายน 2557
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
17-21 เมษายน 2557
29 เมษายน 2557
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
17-23 เมษายน 2557
28 เมษายน 2557
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
18-24 มีนาคม 2557
2 เมษายน 2557
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
4-7 มีนาคม 2557
1 เมษายน 2557
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

21-25 กุมภาพันธ์ 2557
3 มีนาคม 2557
อำเภอเมืองอ่างทอง
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

17-28 กุมภาพันธ 2557
18 กุมภาพันธ์ 2557
เทศบาลตำบลป่าโมก
18-21 กุมภาพันธ 2557
11 กุมภาพันธ์ 2557
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
21-30 มกราคม 2557
7 กุมภาพันธ์ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
14-22 มกราคม 2557
3 กุมภาพันธ์ 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

10-20 มกราคม 2557
30 มกราคม 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
19-24 ธันวาคม 2556
6 มกราคม 2557
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง