ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2556

ปี พ.ศ.2556
ธันวาคม (December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

11-17 ธันวาคม 2556
23 ธันวาคม 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทอ่างทอง
11-17 ธันวาคม 2556
23 ธันวาคม 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทอ่างทอง
21-26 พฤศจิกายน 2556
3 ธันวาคม 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
พฤศจิกายน (November)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

7-15 พฤศจิกายน 2556
22 พฤศจิกายน 2556
สำนักงานเทศบาลตำบลไชโย
29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
7 พฤศจิกายน 2556
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง
29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
5 พฤศจิกายน 2556
8 พฤศจิกายน 2556
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
17-28 ตุลาคม 2556
5 พฤศจิกายน 2556
7 พฤศจิกายน 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
28-31 ตุลาคม 2556
5 พฤศจิกายน 2556
6 พฤศจิกายน 2556
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ตุลาคม (Octomber)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16-21 ตุลาคม 2556
28 ตุลาคม 2556
โครงการชลประทานอ่างทอง
16-21 ตุลาคม 2556
25 ตุลาคม 2556
อำเภอเมืองอ่างทอง
2-10 ตุลาคม 2556
18 ตุลาคม 2556
สำนักงานเทศบาลตำบลไชโย
19-25 กันยายน 2556
2 ตุลาคม 2556
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4-12 กันยายน 2556
20 กันยายน 2556
23 กันยายน 2556
สำนักงานเทศบาลตำบลโพสะ
3-9 กันยายน 2556
13 กันยายน 2556
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
3-9 กันยายน 2556
13 กันยายน 2556
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
3-9 กันยายน 2556
13 กันยายน 2556
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
3-9 กันยายน 2556
13 กันยายน 2556
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556
9 กันยายน 2556
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
27-30 สิงหาคม 2556
5 กันยายน 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
27-30 สิงหาคม 2556
5 กันยายน 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
27-30 สิงหาคม 2556
5 กันยายน 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

13-16 สิงหาคม 2556
22 สิงหาคม 2556
23 สิงหาคม 2556
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
1-9 สิงหาคม 2556
20 สิงหาคม 2556
22 สิงหาคม 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
7-13 สิงหาคม 2556
19 สิงหาคม 2556
20 สิงหาคม 2556
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
5-9 สิงหาคม 2556
16 สิงหาคม 2556
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556
16 สิงหาคม 2556
เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน
29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556
16 สิงหาคม 2556
เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน
30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
9 สิงหาคม 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
กรกฎาคม (July)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556
26 กรกฎาคม 2556
16 กรกฎาคม 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
9-15 กรกฎาคม 2556
24 กรกฎาคม 2556
29 กรกฎาคม 2556
โรงพยาบาลบางซ้าย
4-10 กรกฎาคม 2556
15 กรกฎาคม 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
2-8 กรกฎาคม 2556
12 กรกฎาคม 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
19-28 มิถุนายน 2556
8 กรกฎาคม 2556
10 กรกฎาคม 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
4-10 กรกฎาคม 2556
1 กรกฎาคม 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
มิถุนายน (June)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12-20 มิถุนายน 2556
28 มิถุนายน 2556
เทศบาลตำบลไชโย
7-17 มิถุนายน 2556
25 มิถุนายน 2556
เทศบาลเมืองอ่างทอง
28 พฤษภาคม-5มิถุนายน 2556
17 มิถุนายน 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3-6 มิถุนายน 2556
12 มิถุนายน 2556
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
28 พฤษภาคม-5มิถุนายน 2556
13มิถุนายน 2556
17มิถุนายน 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
พฤษภาคม (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

10-22 พฤษภาคม 2556
31 เพฤษภาคม 2556
5 มิถุนายน 2556
เทศบาลตำบลเกษไชโย
8-14 พฤษภาคม 2556
20 เพฤษภาคม 2556
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
4-22 เมษายน 2556
30 เมษายน 2556
เทศบาลตำบลบางจัก
2-15 พฤษภาคม 2556
27 พฤษภาคม 2556
เทศบาลตำบลม่วงคัน
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2-9 เมษายน 2556
19 เมษายน 2556
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
3-10 เมษายน 2556
17 เมษายน 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
-99 เมษายน 2556
17 เมษายน 2556
เทศบาลเมืองอ่างทอง
29 มีนาคม - 9 เมษายน 2556
22 เมษายน 2556
24 เมษายน 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
2-9 เมษายน 2556
19 เมษายน 2556
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
25 มีนาคม - 3 เมษายน 2556
17 เมษายน 2556
18 เมษายน 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
26-29 มีนาคม 2556
4 เมษายน 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18-26 มีนาคม 2556
3 เมษายน 2556
5 เมษายน 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์
19-22 มีนาคม 2556
28 มีนาคม 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
5-8 มีนาคม 2556
14 มีนาคม 2556
สำนักงานบำรุงทางจังหวัดอ่างทอง
22-28 กุมภาพันธ์ 2556
6 มีนาคม 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
22-28 กุมภาพันธ์ 2556
6 มีนาคม 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
20-26 กุมภาพันธ์ 2556
4 มีนาคม 2556
4 มีนาคม 2556
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6-13 กุมภาพันธ์ 2556
19 กุมภาพันธ์ 2556
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
18-28 มกราคม 2556
5 กุมภาพันธ์ 2556
8 กุมภาพันธ์ 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
8-15 มกราคม 2556
22 มกราคม 2556
7 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานสธารณสุขจังหวัดลพบุรี
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

14-18 มกราคม 2556
25 มกราคม 2556
28 มกราคม 2556
สำนักงานสธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
24 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556
11 มกราคม 2556
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
25 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556
9 มกราคม 2556
ทางไปรษณีย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
21-28 ธันวาคม 2555
8 มกราคม 2556
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง