ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2549

ปี พ.ศ.2549
ธันวาคม (December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

8-19 ธันวาคม
2549
27ธันวาคม
2549
28 ธันวาคม 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
ตุลาคม (October)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

14-25 กันยายน
2549
2 ตุลาคม
2549
3 ตุลาคม 2549
เทศบาลตำบลสามโก้
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

25 สิงหาคม- 7 กันยายน
2549
15
กันยายน
2549
28 กันยายน 2549
เทศบาลตำบลบางจัก
31 สิงหาคม-11 กันยายน
2549
19
กันยายน
2549
21 กันยายน 2549
เทศบาลตำบลเกษไชโย
31 สิงหาคม- 8 กันยายน
2549
18 กันยายน
2549
19 กันยายน 2549
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
1-7
กันยายน
2549
14 กันยานย
2549
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง -อยุธยา
16-22 สิงหาคม 2549
29 สิงหาคม 2549
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง -อยุธยา
2-16 สิงหาคม 2549
25 สิงหาคม 2549
4 กันยายน 2549
เทศบาลตำบลบางจัก
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

28 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2549
18 สิงหาคม 2549
21 สิงหาคม 2549
เทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทอ
26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2549
8 สิงหาคม 2549
10 สิงหาคม 2549
โรงพยาบาลอ่างทอง
กรกฏาคม (July)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

19-27 มิถุนายน
2549
30 มิถุนายน
2549
3 กรกฎาคม 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย
มิถุนายน (June)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6 - 10 มิถุนายน
2549
15 มิถุนายน
2549
16 มิถุนายน 2549
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
23-29พฤษภาคม
2549

2 มิถุนายน
2549
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง
17 - 26พฤษภาคม
2549
5 มิถุนายน
2549
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น
พฤษภาคม (่May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16 - 19 พฤษภาคม
2549
24 พฤษภาคม
2549
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
23 - 29 พฤษภาคม
2549
2 มิถุนายน
2549
 
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง
25 เมษายน -
3 พฤษภาคม
2549
17 พฤษภาคม
2549
17 พฤษภาคม 2549
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
25 เมษายน -
4 พฤษภาคม
2549
17 พฤษภาคม
2549
22 พฤษภาคม 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลทางพระ
24 เมษายน -
2 พฤษภาคม
2549
10 พฤษภาคม
2549
11 พฤษภาคม 2549
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เมษายน (่April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

17-21เมษายน
2549
27 เมษายน
2549
 
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
17-21เมษายน
2549
25 เมษายน
2549
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
28 มีนาคม -
10 เมษายน
2549
20 เมษายน
2549
28 เมษายน 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
28 มีนาคม -
10 เมษายน
2549
20 เมษายน
2549
28 เมษายน 2549

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

24 มีนาคม -
3 เมษายน
2549
12 เมษายน
2549
24 เมษายน 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
24 มีนาคม -
4 เมษายน
2549
17 เมษายน
2549
20 เมษายน 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลแสวงหา
24 มีนาคม -
4 เมษายน
2549
17 เมษายน
2549
20 เมษายน 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลแสวงหา
23 มีนาคม -
3 เมษายน
2549
12 เมษายน
2549
17 เมษายน 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลทางพระ
21-31 มีนาคม
2549
12 เมษายน
2549
17 เมษายน 2549
เทศบาลตำบลเกษไชโย
21-29 มีนาคม
2549
7 เมษายน
2549
10 เมษายน 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
24มีนาคม-
4 เมษายน 2549
5 เมษายน
2549
10 เมษายน 2549
โรงพยาบาลอ่างทอง
23 -31มีนาคม
2549
3 เมษายน
2549
5 เมษายน 2549
โรงพยาบาลอ่างทอง
มีนาคม (่March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

8-16 มีนาคม
2549
24 มีนาคม
2549
27 มีนาคม 2549
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
6-16 มีนาคม
2549
24 มีนาคม
2549
28 มีนาคม 2549
เทศบาลเมืองอ่างทอง
10-15
มีนาคม
2549
20 มีนาคม
2549
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
1-6 มีนาคม 2549
10 มีนาคม
2549
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
10-22 กุมภาพันธ์ 2549
2 มีนาคม
2549
9 มีนาคม 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

31มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2549
17
กุมภาพันธ์ 2549
21 กุมภาพันธ์ 2549
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
17-25 มกราคม 2549
1
กุมภาพันธ์ 2549
2 กุมภาพันธ์ 2549
เทศบาลตำบลจรเข้ร้อง
11-19
มกราคม 2549
31 มกราคม
2549
6 กุมภาพันธ์ 2549
โรงพยาบาลอ่างทอง