พิมพ์

ข้อมูล ณ วันที่ 18-24 สิงหาคม 2557

เขียนโดย Super User. Posted in การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สรุปผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามคำสั่ง คสช.

ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2557

คลิกที่นี่

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567