พิมพ์

ผลการดำเนินการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง