พิมพ์

ผลการดำเนินการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567