พิมพ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

     

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (หลังเก่า) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ และข้อร้องเรียนที่ประชาชนได้ร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปพิจารณาหาข้อแก้ไขปัญหาในอนาคต โดยมีนายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับในครั้งนี้

 

 

พิมพ์

ผู้แทน ผู้ตรวจราชการสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

   

วันที่ 29 มกราคม 2558  เวลา 14.00 น. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ สาธารณสุขนิทศก์ เขตบริการสุขภาพ ที่ ๔ ผู้แทน ผู้ตรวจราชการสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (หลังเก่า) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ และข้อร้องเรียนที่ประชาชนได้ร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองในทุกเรื่อง โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปพิจารณาหาข้อแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป

พิมพ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กาญจนบุรี ขอเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

     

    วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับการประสานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กาญจนบุรี ขอเข้าสัมภาาณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าว โดยมี นายนลิน ตัั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้สัมภาษณ์

พิมพ์

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. นางคำแข  ธรรมนิยาย ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายปัญญา  งานเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ

พิมพ์

พิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567