พิมพ์

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘  ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยงข้องมาเพื่อหารือในเรื่องระเบียบ และข้อกฎหมายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

พิมพ์

ประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ครั้งที่ 14/2558  ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยงข้องมาเพื่อหารือในเรื่องระเบียบ และข้อกฎหมายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

พิมพ์

การประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference) จากกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี)เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

วันที่16 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายขจรชัย วัฒนาประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference) จากกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี) เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด และเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนณ ห้องโพธิ์ทอง (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

พิมพ์

จังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

   วันที่19 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30น.  นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

พิมพ์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์”

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ประจำวันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยงข้องมาเพื่อหารือในเรื่องระเบียบ และข้อกฎหมายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567