พิมพ์

จังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

   วันที่19 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30น.  นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

พิมพ์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์”

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ประจำวันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยงข้องมาเพื่อหารือในเรื่องระเบียบ และข้อกฎหมายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป 

พิมพ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

     

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (หลังเก่า) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ และข้อร้องเรียนที่ประชาชนได้ร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปพิจารณาหาข้อแก้ไขปัญหาในอนาคต โดยมีนายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับในครั้งนี้

 

 

พิมพ์

ผู้แทน ผู้ตรวจราชการสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

   

วันที่ 29 มกราคม 2558  เวลา 14.00 น. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ สาธารณสุขนิทศก์ เขตบริการสุขภาพ ที่ ๔ ผู้แทน ผู้ตรวจราชการสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (หลังเก่า) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ และข้อร้องเรียนที่ประชาชนได้ร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองในทุกเรื่อง โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปพิจารณาหาข้อแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป

พิมพ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กาญจนบุรี ขอเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

     

    วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับการประสานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กาญจนบุรี ขอเข้าสัมภาาณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าว โดยมี นายนลิน ตัั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้สัมภาษณ์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567