พิมพ์

“ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ครั้งที่ 18/๒๕๕๘ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ครั้งที่ 18/2558  ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยงข้องมาเพื่อหารือในเรื่องระเบียบ และข้อกฎหมายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

พิมพ์

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘  ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยงข้องมาเพื่อหารือในเรื่องระเบียบ และข้อกฎหมายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

พิมพ์

การประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference) จากกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี)เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด วันที่ 8 กันยายน ๒๕๕๘

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. นายขจรชัย วัฒนาประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference) 
จากกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี) เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด และเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ห้องโพธิ์ทอง (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

 

พิมพ์

ประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘  ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยงข้องมาเพื่อหารือในเรื่องระเบียบ และข้อกฎหมายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

พิมพ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2558 พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อกำหนดนโยบายของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง และ สรุปผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567