พิมพ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

     

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (หลังเก่า) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ และข้อร้องเรียนที่ประชาชนได้ร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปพิจารณาหาข้อแก้ไขปัญหาในอนาคต โดยมีนายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับในครั้งนี้

 

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567