พิมพ์

ผู้แทน ผู้ตรวจราชการสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

   

วันที่ 29 มกราคม 2558  เวลา 14.00 น. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ สาธารณสุขนิทศก์ เขตบริการสุขภาพ ที่ ๔ ผู้แทน ผู้ตรวจราชการสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (หลังเก่า) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ และข้อร้องเรียนที่ประชาชนได้ร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองในทุกเรื่อง โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปพิจารณาหาข้อแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567