พิมพ์

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" อ.ป่าโมก

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองและสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่”โครงการหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้คำปรึกษาแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง” ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมกันนี้ญาติของนายศรีนวล กันศิริ ได้เดินทางมาขอบคุณ เจ้าหน้าที่ที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน และการติดต่อสถานฑูตให้เป็นที่เรียบร้อย

 

 

 

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567