พิมพ์

การดำเนินการไกล่เกลี่ย

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวเด่น

วันที่ 21 เมษายน 2559 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง และ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และการซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 เรื่อง ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นไปได้ด้วยดี เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567