พิมพ์

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอ่างทอง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2559 - ธ.ค.2559)

              ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2560 - มี.ค.2560)

              ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.2560 - มิ.ย.2560