พิมพ์

ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการดำเนินงานของหน่วยงาน

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

ผลการดำเนินงานข้องร้องเรียนการดำเนินงานของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2559 - ธ.ค.2559)

              ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2560 - มี.ค.2560)

              ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.2560 - มิ.ย.2560

 
พิมพ์

ประชุมติดตามครั้งที่ 6 7-4-60

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในการประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพต่อไป

พิมพ์

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอ่างทอง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2559 - ธ.ค.2559)

              ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2560 - มี.ค.2560)

              ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.2560 - มิ.ย.2560

 

พิมพ์

จังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

   

    วันที่19 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30น. นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

พิมพ์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์”

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ประจำวันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยงข้องมาเพื่อหารือในเรื่องระเบียบ และข้อกฎหมายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567