พิมพ์

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอ่างทอง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567