พิมพ์

ช่องทางการติดต่อ

เขียนโดย Super User. Posted in ช่องทางการติดต่อ

1. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

2. โทรศัพท์พื้นฐานหมายเลข 0-3561-1713 , 0-3561-5873 หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567

3. ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th/damrongtham

4. ส่งจดหมายมาที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อาหารหลังเก่า ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567