นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 •  

 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมติดตาม “ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพต่อไป 

   

 • วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองและสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่”โครงการหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้คำปรึกษาแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง” ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมกันนี้ญาติของนายศรีนวล กันศิริ ได้เดินทางมาขอบคุณ เจ้าหน้าที่ที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน และการติดต่อสถานฑูตให้เป็นที่เรียบร้อย

   

   

   

   

 • วันที่ 21 เมษายน 2559 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง และ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และการซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 เรื่อง ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นไปได้ด้วยดี เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย

   

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567