หนัาแรก          รายงานสถานการณ์          ประกาศ/คำสั่ง          ข้อสั่งการ          มาตรการ          ข้อมูลข่าวสาร          ข่องทางการติดต่อ

 

กิจกรรม / ผลการดำเนินงานของจังหวัด

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติฯ ในระยะผ่อนคลายที่ 4
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การตรวจความพร้อมพื้นที่กักกันโรคระดับจังหวัด
การตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ภายในพื้นที่ อำเภอเมืองอ่างทอง
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
สส. จังหวัดอ่างทอง ออกตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง อ.วิเศษชัยชาญ
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนของดีจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2563
สส.จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่มอบสิ่งของ และน้ำดื่ม บริเวณจุดคัดกรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบหน้ากากอนามัย แก่ประชาชน
ทีมงาน “สำนึกรักบ้านเกิด” มอบตู้ปันสุข “สุขใจผู้ให้ ชื่นใจผู้รับ” ให้กับอำเภอไชโย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง มอบตู้ปันสุข “สุขใจผู้ให้ ชื่นใจผู้รับ” ให้กับอำเภอวิเศษชัยชาญ
การประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2563
จังหวัดอ่างทองออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไขสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19
การประชุมจัดระเบียบตลาดสดและตลาดนัดในเขตอำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง ออกตรวจสอบการกักตุนโภคภัณฑ์ ในพื้นที่ อ.เมืองอ่างทอง และ อ.ป่าโมก
พิธีรับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือประชาชนผู้มีผลกระทบของโรคโควิด-19
จังหวัดอ่างทองออกตรวจสินค้าอุปโภคบริโภค และปฏิบัติการป้องกันเฝ้าระวังในพื้นที่ อ.เมืองอ่างทอง, อ.ป่าโมก และ อ.ไชโย
จังหวัดอ่างทองตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองอำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดออกตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองในพื้นที่อำเภอสามโก้
จังหวัดออกตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองในพื้นที่อำเภอแสวงหา
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พาขายออนไลน์ สร้างรายได้สู่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 อำเภอโพธิ์ทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ไชโย และ อ.ป่าโมก
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกตรวจเยี่ยมแนะนำและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจคัดกรอง COVID-19
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกตรวจเยี่ยมแนะนำให้กำลังใจจุดคัดกรอง COVID-19 และตรวจร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอาหาร ร้านซ่อมรถยนต์ ในเขต อ.เมือง
จังหวัดอ่างทอง เตรียมสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย Local Quarantine คาดรองรับได้
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ออกตรวจและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในเขต อ.เมืองอ่างทอง และ อ.ป่าโมก
พิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมพื้นที่ทั้งจังหวัดให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ ในการห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน
การประชุมรับฟังข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อ.ไชโย

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com

เริ่มนับเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร./โทรสาร 0-3561-4912 , 0-3561-1235