หนัาแรก          รายงานสถานการณ์          ประกาศ/คำสั่ง          ข้อสั่งการ          มาตรการ          ข้อมูลข่าวสาร          ช่องทางการติดต่อ

 

จัดทำเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัทพ์/โทรสาร 0-3561-4912 , 0-3561-1235
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1172