หนัาแรก          รายงานสถานการณ์          ประกาศ/คำสั่ง          ข้อสั่งการ          มาตรการ          ข้อมูลข่าวสาร          ข่องทางการติดต่อ

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com

เริ่มนับเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร./โทรสาร 0-3561-4912 , 0-3561-1235