หนัาหลัก          ตราสัญลักษณ์          กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม          เกี่ยวกับกิจกรรม          ข่าวสาร          แผนที่          ภาพกิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Bike For DAD ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

  หน้าแรก
  ตราสัญลักษณ์

  เกี่ยวกับกิจกรรม
    กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม
    จุดติดตั้งป้าย
    แผนที่เส้นทางจักรยาน

  ลงทะเบียน

  แผนที่จังหวัดอ่างทอง

  ปฏิทินกิจกรรมจังหวัด

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

shopify stats

เริ่มนับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad"

   

   

            วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานภายในจังหวัด

            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีระยะทางปั่นจักรยานรวมทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร

            วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานภายในจังหวัด

   

  คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

     เส้นทาง "สิริมงคลของจังหวัดอ่างทอง"
            เริ่มต้นจากเวทีเฉลิมพระเกียรติฯ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านวัดอ่างทองวรวิหาร ผ่านแยกบ้านรอ ผ่านแยกที่ดิน ผ่านสี่แยกป่าโมก ผ่านที่ว่าการอำเภอป่าโมก พักทำกิจกรรมบริเวณที่วัดท่าสุทธาวาส อำเภอป่าโมก ผ่านวัดวิหารแดง ผ่านที่ว่าการอำเภอป่าโมก ผ่านวัดแสนสุข ผ่านวัดราชปักษี ผ่านวัดท้องคุ้ง ผ่านสี่แยกที่ดิน ผ่านแยกบ้านรอ ผ่านศาลหลักเมืองอ่างทอง สิ้นสุดเวทีเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
  รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

  คลิกดูเส้นทางจักรยานในแผนที่ขนาดใหญ่

  จุดที่ 1 สามแยกบ้านอิฐ
  จุดที่ 2 สี่แยกที่ดิน
  จุดที่ 3 สามแยกวิทยาลัยเทคนิค
  จุดที่ 4 สี่แยกเรือนจำ

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD" ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยปั่นจักรยานโบราณมาเข้าร่วมสมัครกันทั้งครอบครัว      
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดอ่างทองเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD" เป็นวันแรก ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีประชาชนในจังหวัดสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างหนาแน่น ยอดรวมผู้สมัครวันแรก 810 ราย มีนายศรี สุขเกษม อายุ 88 ปี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย      
  เวลา 14.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

   

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
โทร./โทรสาร 0-3561-4912 มท.11729 e-mail : angthong@moi.go.th