ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดอ่างทอง และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  ณ วัดหัวสะแกตก หมู่ที่ 4  ตำบลจำลอง  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

dreamweaver statistics
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5
ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  14000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง