อ่างทองเมืองน่าอยู่  ท่องเที่ยวคู่ประวัติศาสตร์  อาหารสะอาดปลอดภัย

   

  หน้าแรก
  สถานที่ท่องเที่ยว
          อำเภอเมืองอ่างทอง
          อำเภอวิเศษชัยชาญ
          อำเภอโพธิ์ทอง
          อำเภอป่าโมก
          อำเภอไชโย
          อำเภอแสวงหา
          อำเภอสามโก้

  สถานที่พัก

  ร้านอาหาร

  การเดินทาง

  เทศกาลงานประเพณี

  สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก

  แผนที่จังหวัดอ่างทอง

  โปรแกรมท่องเที่ยว

  ปฏิทินกิจกรรมจังหวัด

 

 

เทศกาลงานประเพณีของจังหวัดอ่างทอง

          

  งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด
         เป็นงานประจำปีของชาวอ่างทองที่จัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ การแสดงจำหน่าย และสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรและการแข่งขันกีฬาชาวนา งานนี้จัดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

  งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง
         เป็นงานประจำปีของชาวอ่างทอง จัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ภายในงานมีการจัดแสดงองค์ความรู้และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตร พร้อมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

  งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ
          กำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคมของทุกปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อรำลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมของวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ นายดอก และนายทองแก้ว และเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

  งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา
          กำหนดจัดงานในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ภายในงานจัดให้มีมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย้อนรอยทางประวัติศาสตร์ เรื่องราววีรกรรมของวีรชนคนกล้าชาวบ้านสีบัวทอง และเผยแพร่แหล่งผลิตสินค้าด้านหัตถกรรมและด้านการเกษตร

  งานนมัสการหลวงพ่อวัดไชโย
          ภายในงานมีการนมัสการและสมโภชสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และ พระมหาพุทธพิมพ์ จัดขึ้นราวเดือนห้าและเดือนสิบเอ็ดเป็นประจำทุกปี

  งานประเพณีแข่งเรือยาววัดป่าโมก
          จัดขึ้นบริเวณวัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงคือช่วงเดือนมีนาคม เป็นงานนมัสการและสมโภชพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธบาท ๔ รอย และช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นงานแข่งเรือยาวประเพณี และการประชันเรือยาวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

  งาน “ขุนรองปลัดชู” และประเพณีลอยกระทงวัดสี่ร้อย
          จัดในวันลอยกระทงของทุกปี มีการจัดงานบนถวายพลุหลวงพ่อป่าเลไลยก์ ซึ่งชาวอ่างทองนับถือว่าศักดิ์สิทธ์พร้อมไปกับงานลอยกระทง และรำลึกถึงขุนรองปลัดชู วีรชนคนบ้านสี่ร้อย

  งานลอยกระทงและแข่งเรือยาวที่วิเศษชัยชาญ
          จัดทุกปีในช่วงวันลอยกระทง ณ บริเวณด้านหน้าของอนุสาวรีย์ปู่ดอก ปู่ทองแก้ว และแม่น้ำน้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ

  งานเชิญเจ้าพ่อกวนอูและงานแห่มังกร
          จัดขึ้นเดือนธันวาคมของทุกปี บริเวณตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ ภายในงานมีการเชิญเจ้าพ่อกวนอู การแห่มังกร งานออกร้านสินค้าราคาถูก

  งานมหกรรมกลองนานาชาติ
          กำหนดจัดงานในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ณ ชุมชนเอกราช หมู่บ้านทำกลอง จังหวัดอ่างทอง ชมการแสดงที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงมหกรรมกลอง และศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ การบรรเลงดนตรีไทย และการจำหน่ายสินค้า OTOP อาหารพื้นเมืองของจังหวัดอ่างทอง

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
โทร./โทรสาร 0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th