อ่างทองเมืองน่าอยู่  ท่องเที่ยวคู่ประวัติศาสตร์  อาหารสะอาดปลอดภัย

   

  หน้าแรก
  สถานที่ท่องเที่ยว
          อำเภอเมืองอ่างทอง
          อำเภอวิเศษชัยชาญ
          อำเภอโพธิ์ทอง
          อำเภอป่าโมก
          อำเภอไชโย
          อำเภอแสวงหา
          อำเภอสามโก้

  สถานที่พัก

  ร้านอาหาร

  การเดินทาง

  เทศกาลงานประเพณี

  สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก

  แผนที่จังหวัดอ่างทอง

  โปรแกรมท่องเที่ยว

  ปฏิทินกิจกรรมจังหวัด

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอแสวงหา

          อำเภอแสวงหา มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีโบราญวัตถุ ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ดังนี้

  วัดบ้านพราน
          ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด มีเพียงคำบอกเล่าจากหลวงปู่ชัยมงคลว่า ผู้ที่สร้างวัดบ้านพราน คือ สองสามีภรรยาและบุตรชาย ชื่อ นายพาน นางเงิน และนายกระปุกทอง จากนั้นวัดถูกทิ้งร้างไว้เป็นเวลากว่าร้อยปี ต่อมามีพวกนายพรานมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวจึงได้ช่วยกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่
          ภายในวิหารประดิษฐาน “หลวงพ่อไกรทอง” พระพุทธรูปศิลาแลงเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพและเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถปกป้องภยันตรายแก่ผู้ที่มาสักการะ
          เนื่องจากวัดบ้านพรานมีความเก่าแก่ จึงมีวัตถุโบราณมากมาย บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา มีพระพุทธรูปหลายยุคสมัย จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ศรีบ้านพรานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโบสถ์

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

  โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตำบลสีบัวทอง
          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกแห่งหนึ่ง โดยให้มีพื้นที่มากกว่าเดิม ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่ง โดยจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นแห่งที่ 2 ของจังหวัด ตั้งอยู่บ้านยางกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ขนาดพื้นที่ 1,005 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
โทร./โทรสาร 0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th