อ่างทองเมืองน่าอยู่  ท่องเที่ยวคู่ประวัติศาสตร์  อาหารสะอาดปลอดภัย

   

  หน้าแรก
  สถานที่ท่องเที่ยว
          อำเภอเมืองอ่างทอง
          อำเภอวิเศษชัยชาญ
          อำเภอโพธิ์ทอง
          อำเภอป่าโมก
          อำเภอไชโย
          อำเภอแสวงหา
          อำเภอสามโก้

  สถานที่พัก

  ร้านอาหาร

  การเดินทาง

  เทศกาลงานประเพณี

  สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก

  แผนที่จังหวัดอ่างทอง

  โปรแกรมท่องเที่ยว

  ปฏิทินกิจกรรมจังหวัด

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

          จังหวัดอ่างทอง เป็นเมืองที่มีวัดวาอาราม โบราณสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ได้มาสักการะและเรียนรู้มากมาย จึงขอนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระใหญ่ ๙ วัด เมืองอ่างทอง ดังนี้

  วัดจันทรังษี อำเภอเมืองอ่างทอง
         อยู่ที่บ้านนา หมู่ 9 ตำบลหัวไผ่ เป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อสดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ทำจากโลหะ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2539 ขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9.9 เมตร เหลืองอร่าม มีความงดงามอย่างมาก

  วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย
          เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท เดิมเป็นวัดราษฎรโบราณ สร้างมาตั้งแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีความสำคัญขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อเป็นสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ เป็นปูนขาวไม่ปิดทองไว้กลางแจ้ง ณ วัดแห่งนี้ ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโย ในปี พ.ศ.2430 แต่แรงสั่นสะเทือนระหว่างการลงรากพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นมาใหม่ ตามแบบหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตร แล้วพระราชทานนามว่า "พระมหาพุทธพิมพ์" ขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง 11 วา 1 ศอก 7 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่คับวิหาร ให้ความรู้สึกขรึม ขลัง และศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ที่เข้ามานมัสการ และยังมีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่เขียนเป็นเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือประณีตมาก

  วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง
          เป็นวัดโบราณ คะเนว่าเป็นวัดใหญ่ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวเป็นอันดับสองของประเทศไทย มีความยาว 50 เมตร เดิมประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร แต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไปเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนนานนับร้อยปี องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก

  วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ
          พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดหน้าตักองค์พระขนาด 63.05 เมตร ความสูงจากฐานองค์พระถึงยอดเกศา ขนาด 95 เมตร ระยะเวลาก่อสร้างรวม 16 ปี ภายในวัดมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่นพระอุโบสถซึ่งล้อมรอบไปด้วยกลีบบัวสีชมพูขนาดใหญ่ที่สุดในโลก วิหารแก้วชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนื้อเงินแท้องค์แรก และองค์เดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  วัดสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
          มีพระพุทธรูปปางเลไลยก์ ประทับนั่งอยู่กลางแจ้ง สูง 21 เมตร หน้าตักกว้าง 6 เมตรเศษ สร้างเมื่อ พ.ศ.2452 เรียกนามว่า "หลวงพ่อโต" สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรชน 400 คน ที่ร่วมรบศึกบางระจัน ชาวบ้านต่างเล่าขานและพากันเรียกว่า "พระพุทธรูปร้องไห้" เนื่องจากชาวบ้านเห็นองค์หลวงพ่อโตมีเลือดสีแดงไหลออกมาทางจมูกและดวงตาทั้งสองข้าง

  วัดท้ายย่าน อำเภอเมืองอ่างทอง
          ภายในวัดมี "พระพุทธไสยาสน์ปุนญญาภา" ขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร องค์พระห่อหุ้มด้วยผ้าไหมทอง เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่องค์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดอ่างทอง รองจากพระไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล

  วัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง
          อยู่ริมฝั่งฟากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณปี พ.ศ.2310 มีวิหารขนาดใหญ่ ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางสมาธิ หล่อด้วยโลหะที่ใหญ่ที่สุด มีสีทองสวยงามมาก ชื่อว่า "สมเด็จพระศรีเมืองทอง" ขนาหน้าตักกว้าง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง 9 วา 2 ศอก 19 นิ้ว

  วัดราชปักษี อำเภอเมืองอ่างทอง
          ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก แต่มีขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา

  วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก
          เป็นวัดโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองเหลืองอร่าม สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย มีประวัติความเป็นมาเล่าขานกันว่า พระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัด ราษฎรบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ มีขนาดความยาว 22.58 เมตร เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีพระพักตร์งดงามที่สุดในโลก

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
โทร./โทรสาร 0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th