อ่างทองเมืองน่าอยู่  ท่องเที่ยวคู่ประวัติศาสตร์  อาหารสะอาดปลอดภัย

   

  หน้าแรก
  สถานที่ท่องเที่ยว
          อำเภอเมืองอ่างทอง
          อำเภอวิเศษชัยชาญ
          อำเภอโพธิ์ทอง
          อำเภอป่าโมก
          อำเภอไชโย
          อำเภอแสวงหา
          อำเภอสามโก้

  สถานที่พัก

  ร้านอาหาร

  การเดินทาง

  เทศกาลงานประเพณี

  สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก

  แผนที่จังหวัดอ่างทอง

  โปรแกรมท่องเที่ยว

  ปฏิทินกิจกรรมจังหวัด

 

 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกจังหวัดอ่างทอง

         

  อำเภอเมืองอ่างทอง
         1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกชุมชนวัดชัยมงคล 91/1 ตำบลตลาดหลวง โทร. 0-3561-1970 , 08-1297-9132
         2. ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา พรเพ็ญ ถิ่นว่อง 33/3 หมู่ 4 ตำบลมหาดไทย โทร. 0-3563-9062 , 0-3563-9020
         3. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ผักตบชวา บังอร บุรีรักษ์ 18 หมู่ 4 ตำบลศาลาแดง โทร. 0-3561-4700 , 0-3562-5440
         4. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ประนอม เกตุลอย 19/2 หมู่ 3 ตำบลมหาดไทย โทร. 08-9784-4043 , 08-7090-6441
         5. ดอกไม้ทำจากผ้า อารมณ์ ศิริบุตร 39 ถนนเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง
         6. ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยสังเคราะห์ สุฑาทิพย์ แจ่มสว่าง 38/6 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว โทร. 08-9217-1963
         7. ตุ๊กตาจิ๋วจากดินไทยสังเคราะห์ ไมตรี แจ่มสว่าง 59/6 บ้านพักการไฟฟ้า ตำบลโพสะ โทร. 0-3561-1001 (ร้านถนนชายน้ำ อยู่เลยสถานีตำรวจ เปิดเวลา 08.00-19.00 น. เฉพาะเสาร์อาทิตย์ โทร. 08-9217-1963)
         8. ผลิตภัณฑ์กะลาไทย นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ 52/1 ตำบลป่างิ้ว
         9. ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ปราณี จันทวร 19 หมู่ 1 ตำบลคลองวัว โทร.๐ ๓๕๖๑ ๓๗๖๙,๐๘ ๙๙๐๐ ๓๔๗๔ และ เฉลยสุขเจริญ 50 หมู่ 2 ตำบลบ้านรี โทร. 0-35612429 (เปิดเวลา 08.00-16.00 น.)
         10. ผลิตภัณฑ์เซรามิก ณรงค์ ปันธรรม 91/1 ถนนเทศบาล 5 ตำบลตลาดหลวง โทร. 0-3561-1970 , 08-1297-9123
         11. ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล คะนึงนิตย์ สอนไว 70 หมู่ 1 ตำบลคลองงัว โทร. 08-1757-3070

   

  อำเภอวิเศษชัยชาญ
          1. กะลาประดิษฐ์ คาน ภู่บำเพ็ญ 99/5 หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง โทร. 08-9521-2371
          2. กระเป๋าถือสตรี ตะกร้าหูหิ้วกลีบบัว ประยงค์ รอดเสียงล้ำ
          3. กลุ่มจักสานหวายไม้ไผ่ 47/2 หมู่ 2 ตำบลตลาดใหม โทร. 08-6135-0282
          4. กระเป๋าสานจากผักตบชวา กลุ่มเทศบาลบางจัก ตำบลบางจัก โทร. 0-3564-2423
          5. กลุ่มแม่บ้านตำบลยี่ล้น 71 หมู่ 3 ตำบลยี่ล้น (จำหน่ายข้าวตังดิบสำหรับทำข้างตังหน้าปลาแห้ง ข้าวตังหน้าหมูหยอง ข้าวตังหน้าน้ำพริกเผา)
          6. แจกันหุ้มผักตบชวา 39 หมู่ 7 ตำบลไผ่ดำพัฒนา โทร. 0-3561-8621 , 08-1385-4947 (เปิดเวลา 06.00-20.00 น.)
          7. โคมไฟและตะกร้าหวาย ประเสริฐ สงวนงาม หมู่ 2 ตำบลม่วงเตี้ย
          8. ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสากลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ไผ่ดำพัฒนา 42 หมู่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา
          9. ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพารา มนัสสนันท์ สว่างศิลป์ 64/2 หมู่ 10 ตำบลบางจัก โทร. 0-3564-2423 , 08-4056-9824
          10. ตะกร้าหวาย (หูหิ้ว) วรรณา รวยทรัพย์ 65/2 หมู่ 2 ตำบลตลาดใหม่ โทร. 08-1770-5915 , 0-3560-7882
          11. พระพุทธรูปทองเหลือง ศักดา มินทานนท์ 12/2 หมู่ 6 ตำบลหัวตะพาน โทร. 08-6011-8274
          12. ศูนย์สาธิตกลุ่มจักรสาน หมู่ 2 บ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่
         

   

  อำเภอโพธิ์ทอง
          1. กระเป๋าถือไม้ไผ่สานลายไทย พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า กำนันสุรินทร์ โทร . 08-1587-4226
          2. กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า เรณู ทองงาม 10 หมู่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า โทร. 0-3564-4473 , 08-1851-5659
          3. เก้าอี้พิงทรงกลม สมศรี สารฤก 92 หมู่ 8 ตำบลยางซ้าย
          4. โต๊ะ เก้าอี้ชุดรับประทานอาหาร พรชัย องค์ประดิษฐ์ 42/1 หมู่ 4 ตำบลบางพลับ
          5. โซฟา ชะลอ ฝากมิตร 1 หมู่ 8 ตำบลยางซ้าย
          6. เฟอร์นิเจอร์ผักตบชวา อภิญญา เจริญวิพัฒนศิริ โทร. 0-3569-5141 , 08-1499-6404 เปิดเวลา 08.00-17.00 น. ปิดวันอาทิตย์
          

  อำเภอป่าโมก
          1. ตุ๊กตาชาววัง รุจี วิจิตรานุรักษ์ 67/2 หมู่ 1 ตำบลบางเสด็จ โทร. 08-1255-5654 และศูนย์ปั้นตุ๊กตาชาววังวัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ โทร. 0-3566-2995 เปิดเวลา 09.00-16.00 น.
          2. กลอง ศูนย์หัตกรรมตำบลเอกราช นายเฉลิม เผ่าพยัคฆ์ 35 หมู่ 6 ตำบลเอกราช
          3. คุณละออง เกตุแจ่ม 46 หมู่ 6 ตำบลเอกราช โทร. 08-1899-5077 , 08-1734-1406 , 0-3566-1914 (จำหน่ายกลองทุกชนิด เปิดเวลา 07.00-18.00 น.)
          4. บ้านเรือนไทยจำลอง(ของจิ๋ว) สมปอง ตันพานิช 1/8 หมู่ 6 ตำบลบางเสด็จ โทร. 08-9507-3639
          5. เครื่องประดับเงิน-ทองศูนย์วัฒนธรรมอำเภอป่าโมก โรงเรียนวัดสระแก้ว 8/18 หมู่ 6 ตำบลบางเสด็จ
          6. กล้วยเบรกแตก กลุ่มแม่บ้านเกษตรบางเสร็จ 1/18 หมู่ 6 ตำบลบางเสด็จ โทร. 0-3566-1950-1 , 08-1852-0598 , 08-1946-5457

  อำเภอไชโย
          1. กระถางไม้มงคล สมใจ พวงทอง 8/3 หมู่ 3 ตำบลไชโย
          2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานผักตบชวาบ้านมหานาม 19 ตำบลไชยภูมิ โทร. 0-3564-1571 (จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาประเภทโคมไฟ แจกัน กระเป๋าถือ)
          3. กลุ่มสตรีแม่บ้านดงพิกุล ตำบลไชโย โทร. 0-3564-7112 , 08-1991-4298 (จำหน่ายพืชผักสมุนไพรแช่อิ่ม เช่น ลูกมะกรูด ลูกตำลึง กระชาย มะนาว มะระ พริกหยวก บอระเพ็ด)
          4. แจกันกะลามะพร้าว สาคร สมบรูณ์ 20 หมู่ 2 ตำบลไชโย
          5. แจกัน โคมไฟดินเผา สมบัติ เกตุถาวร 38/1 หมู่ 2 ตำบลจระเข้ร้อง โทร. 0-3564-1422
          6. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว สุกัญญา ชัยยะ 233/1 หมู่ 1 ตำบลจระเข้ร้อง

   

  อำเภอแสวงหา
          1. กระเช้ากล้วยไม้ สุนันทา ปลูกงาม 9 หมู่ 9 ตำบลแสวงหา โทร. 0-3564-8424
          2. กระเช้าของขวัญ นิรันทร์ เทียมทอง 101 หมู่ 3 ตำบลบ้านพราน
          3. กระถางกล้วยไม้ สยาม ศรีทับทิม 1/2 หมู่ 10 ตำบลแสวงหา
          4. เก้าอี้นอน ก้านตาล เสถียรพูญทัศน์ 55/1 หมู่ 5 ตำบลห้วยไผ่ โทร. 0-3564-8111 , 08-1745-6167
          5. ของชำร่วย ฉวีวรรณ ปลูกงาม 97 หมู่ 2 ตำบลแสวงหา โทร. 0-3564-8424
          6. จักสานพลาสติก กัลยา อินทร์โต 118 หมู่ 2 ตำบลศรีพราน โทร. 0-3569-5067
          7. ดอกไม้สดอบแห้งในขวดแก้ว น้ำผึ้ง ปลูกงาม 9/1 หมู่ 9 ตำบลแสวงหา
          8. ตะกร้าแม้ว พิกุล วันเพ็ญ เพ็ญจันทร์ 44 หมู่ 10 ตำบลสีบัวทอง โทร. 0-3569-5161
          9. ตะกร้าลายพิกุล ทะนง ประดิษฐ์ 156 หมู่ 1 ตำบลศรีพราน โทร. 0-3569-5180
          10. ต้นไม้ประดิษฐ์ กฤษดาพร ทอสมบัติ 134/1 หมู่ 7 ตำบลแสงหา โทร. 0-3564-8442 ,08-9667-1142
          11. ต้นไม้ ตุ๊กตา ผลไม้ประดิษฐ์ จำเรียง ทองสมบัติ 5 หมู่ 7 ตำบลแสวงหา
          12. ผ้ามัดหมี่ยกตะกอ สมศักดิ์ แย้มพราย 59/2 หมู่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น โทร. 08-1902-0938
          13. ผ้าทอมัดหมี่ กฤษณา โพธิ์ศรี 1 หมู่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น โทร. 0-3563-9742
          14. อุษา ฟลอร่า 26 หมู่ 6 ตำบลแสวงหา (จำหน่ายดอกไม้กระดาษสาชุบน้ำยางพา)

   

  อำเภอสามโก้
          1. ตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด กฤต เฟื่องฟูรัตน์ 179/1 หมู่ 1 ตำบลอบทม
          2. ตัวหนังใหญ่ วีระ มีเหมือน 119 หมู่ 4 ตำบลมงคลธรรมนิมิตร โทร. 08-1591-0951 (รับทำและเปิดสอน มีพิพิธภัณฑ์ช่างสิบหมู่และโขนชักรอกและเปิดสอน)
          3. ผ้าฝ้ายมัดย้อม ทอมือ สุมาลี จ่างผล 10 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. 0-3569-7304 , 08-9225-3818
          4. ลายกระจก ฉันทนา ไหลอุดมพานิชย์ 105 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. 08-9806-0529
          5. สร้อยลูกปัด วรนุช ประทุมศิริ 117 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. 08-9904-8525

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
โทร./โทรสาร 0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th