อ่างทองเมืองน่าอยู่  ท่องเที่ยวคู่ประวัติศาสตร์  อาหารสะอาดปลอดภัย

   

  หน้าแรก
  สถานที่ท่องเที่ยว
          อำเภอเมืองอ่างทอง
          อำเภอวิเศษชัยชาญ
          อำเภอโพธิ์ทอง
          อำเภอป่าโมก
          อำเภอไชโย
          อำเภอแสวงหา
          อำเภอสามโก้

  สถานที่พัก

  ร้านอาหาร

  การเดินทาง

  เทศกาลงานประเพณี

  สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก

  แผนที่จังหวัดอ่างทอง

  โปรแกรมท่องเที่ยว

  ปฏิทินกิจกรรมจังหวัด

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองอ่างทอง

          อำเภอเมืองอ่างทอง มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีโบราญวัตถุ ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม และทางธรรมชาติที่สำคัญ ดังนี้

  วัดอ่างทองวรวิหาร
         วัดอ่างทอง เดิมเป็นวัดราษฎร์เล็ก ๆ 2 วัด คือวัดโพธิ์ทองและวัดโพธิ์เงิน สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาใน พ.ศ.2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทางชลมารค ได้ทอดพระเนตรเห็นวัดทั้งสองนี้ จึงมีพระราชดำริให้รวมเป็น
  วัดเดียวกัน พระราชทานว่า “วัดอ่างทอง” พุทธสถานที่สำคัญได้แก่ พระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน พระเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมประดับกระจกสี หมู่กุฏิทรงไทย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย
          นอกจากจะมีพระอุโบสถที่งดงามแล้ว ยังมีเจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่บริเวณพระอุโบสถ มีหอระฆังคู่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้ากุฏิไม้สักทรงไทย

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

  วัดต้นสน
          สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย วัดชำรุดทรุดโทรมมากเกือบจะกลายเป็นวัดร้าง ต่อมาในปี พ.ศ.2488 พระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้บูรณะก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆและได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นามว่า “สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร ธัมมบดีศรีเมืองทอง” หรือ “สมเด็จพระศรีเมืองทอง” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนอ่างทองและใกล้เคียงเคารพนับถือมาก มีพุทธศิลป์สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง หล่อด้วยทองเหลืองหน้าตักกว้าง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง 9 วา 2 ศอก 19 นิ้ว ปิดทองคำแท้ทั้งองค์
          นอกจากนี้ ยังมีโบสถ์ศิลปะอยุธยา ประดิษฐานหลวงพ่อดำพระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาอายุกว่าร้อยปี วิหารพระพุทธชินราช ประดิษฐานพระพุทธชินราช (จำลอง) และมีสมเด็จพระศรีเมืองทองเงิน พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด ให้พระพุทธศาสนิกชนได้แวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

  วัดจันทรังษี
          สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2446 ภายในวัดมีวิหารจัตุรมุขมียอดบุษบกกลาง 5 ชั้น สูง 48 เมตร กว้าง 24 เมตร ยาว 33 เมตร ภายในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ (หลวงพ่อสด จันทสโร) หล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 นิ้ว ส่วนอีกด้านเป็นโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวหัวไผ่ ชาวบ้านเล่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้สามารถโยกไปมาได้ ประชาชนในแถบนั้นจึงนิยมเรียกกันว่า "หลวงพ่อโยก"

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

  วัดราชปักษ
          ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก แต่มีขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

  วัดท้ายย่าน
          ภายในวัดมี "พระพุทธไสยาสน์ปุนญญาภา" ขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร องค์พระห่อหุ้มด้วยผ้าไหมทอง เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่องค์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดอ่างทอง รองจากพระไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

  วัดชัยมงคล
          เดิมชื่อ วัดใหม่ท้ายเมือง ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดชัยมงคล” ภายในวัดมีอาคารปริยัติธรรมที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เป็นอาคาร 2 ชั้นแบบตรีมุข ลายฉลุไม้ประกอบอาคารสวยงามมาก

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

  วัดมธุรสติยาราม
          สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีกำแพงแก้วพระอุโบสถเจดีย์และวิหารมีรูปทรงที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย พระอุโบสถลักษณะอาคารเป็นรูปโค้งสำเภาก่ออิฐถือปูน กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หลังคาสูง 6 เมตร มุงด้วยกระเบื้องดินเผา สิ่งที่เป็นศิลปะชั้นเยี่ยมของพระอุโบสถ ได้แก่ “หน้าบัน”

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

  วัดสุวรรณเสวริยาราม
          มีสิ่งที่น่าสนใจคือ ภายในกำแพงแก้วประกอบด้วย โบสถ์ เจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่ พระพุทธไสยาสน์ยาวราว 10 เมตร ที่แปลกคือ ที่รอยพระบาทของพระพุทธไสยาสน์ทำเป็นริ้วลายพระบาทแบบเป็นรอยโค้งเว้า ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร และอีกสิ่งที่น่าสนใจคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถทั้งสี่ด้าน เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ราว รัชกาลที่ 4-5 ซึ่งได้รับอิทธิพลทางตะวันตก

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

  ศาลหลักเมือง
           เป็นอาคารจัตุรมุข ยอดปรางค์หลังคาเป็นปูนซีเมนต์ฉาบสีแดง ภายในศาลเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแยกสวยงามมาก เสาหลักเมืองทำจากไม้ชัยพฤกษ์ซึ่งถือเป็นไม้มงคล ได้รับการตกแต่งแกะสลักลงรักปิดทองจากพระครูวิเศษชัยวัฒน์ และนายกำจัด คงมีสุข ซึ่งเป็นชาวอ่างทอง

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

  โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ หนองระหารจีน
          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ปี 2549 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้จังหวัดอ่างทองจัดทำโครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไร้ที่อยู่อาศัย ได้พักอาศัยขณะน้ำท่วม พร้อมจัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง เพื่อใช้สำหรับทำเป็นฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งจังหวัดได้จัดหาพื้นที่ตามพระราชดำริได้ที่บริเวณหนองระหารจีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ เป็นพื้นที่ดิน 23 ไร่ พื้นที่น้ำ 13 ไร่

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

   

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
โทร./โทรสาร 0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th