อ่างทองเมืองน่าอยู่  ท่องเที่ยวคู่ประวัติศาสตร์  อาหารสะอาดปลอดภัย

   

  หน้าแรก
  สถานที่ท่องเที่ยว
          อำเภอเมืองอ่างทอง
          อำเภอวิเศษชัยชาญ
          อำเภอโพธิ์ทอง
          อำเภอป่าโมก
          อำเภอไชโย
          อำเภอแสวงหา
          อำเภอสามโก้

  สถานที่พัก

  ร้านอาหาร

  การเดินทาง

  เทศกาลงานประเพณี

  สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
          แหล่งผลิต
          ศูนย์จำหน่าย

  แผนที่จังหวัดอ่างทอง

  โปรแกรมท่องเที่ยว

  ปฏิทินกิจกรรมจังหวัด

 

 

สถานที่พักในจังหวัดอ่างทอง

          จังหวัดอ่างทอง มีสถานที่พักไม่มากนัก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวแบบมาเช้าเย็นกลับได้ โดยมีสถานที่พักแยกเป็นอำเภอได้ดังนี้

  อำเภอเมืองอ่างทอง
         1. โรงแรมอ่างทอง 62 ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง โทร. 0-3561-1766-7
         2. โรงแรมซีแอลการ์เด้นอินน์ 42 หมู่ 11 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง โทร. 0-3561-2666 .
  0-3561-2664
         3. โรงแรมบัวหลวง 1/15 ถ.อ่างทอง-ป่าโมก ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง โทร. 0-3561-1116 , 0-3561-1800
    4. ริมชลรีสอร์ท

   

  อำเภอวิเศษชัยชาญ
          1. โรงแรมวิเศษอินน์ 380 หมู่ที่ 7 ถนนโพธ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ โทร. 0-3563-1904
          2. โรงแรมปานปรีย์ 385 หมู่ที่ 7 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ โทร. 0-3563-2678
          3. โรงแรมโอเค รีสอร์ท 59/3 หมู่ที่ 4 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ โทร. 08-1852-0818
          3. โฮมสเตย์ชมรมเพื่อเกษตร 27/2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ โทร. 0-3562-7333 , 08-9500-6015
          4. โฮมสเตย์คลองขุน 70/2 หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ โทร. 0-3563-1295
          5. โฮมสเตย์บ้านเรือนไทยไผ่ดำพัฒนา ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ ประสานงานได้ที่ คุณวรลักษณ์  โพธิ์ทอง โทร. 08-6706-9731

   

  อำเภอโพธิ์ทอง
          1. โฮมสเตย์หมู่บ้านหัตกรรมจักสานบางเจ้าฉ่า หมู่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง โทร. 0-3564-4191 (มีกิจกรรมจักสาน รถอิเต๋นทัวร์เกษตร ล่องแม่น้ำน้อย ชิมผลไม้ตามฤดูกาล)

   

  อำเภอป่าโมก
          1. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ 45 หมู่ 1 ตำบลบางเสร็จ อำเภอป่าโมก โทร. 08-6500-4520 , 08-6001-8650

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
โทร./โทรสาร 0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th