อ่างทองเมืองน่าอยู่  ท่องเที่ยวคู่ประวัติศาสตร์  อาหารสะอาดปลอดภัย

   

  หน้าแรก
  สถานที่ท่องเที่ยว
          อำเภอเมืองอ่างทอง
          อำเภอวิเศษชัยชาญ
          อำเภอโพธิ์ทอง
          อำเภอป่าโมก
          อำเภอไชโย
          อำเภอแสวงหา
          อำเภอสามโก้

  สถานที่พัก

  ร้านอาหาร

  การเดินทาง

  เทศกาลงานประเพณี

  สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
          แหล่งผลิต
          ศูนย์จำหน่าย

  แผนที่จังหวัดอ่างทอง

  โปรแกรมท่องเที่ยว

  ปฏิทินกิจกรรมจังหวัด

 

 

            อ่างทองเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่อุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์ มีโบราณวัตถุ ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และธรรมชาติที่สรรค์สร้างจนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอ่างทอง ในประวัติศาสตร์พื้นที่เมืองอ่างทองมีความสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือให้เห็นเป็นหลักฐานประกอบการศึกษาได้เป็นอย่างดี

            จากหลักฐานทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและความเจริญทางด้านพระพุทธศาสนา มีวัดที่สำคัญอยู่มาก เช่น วัดขุนอินทประมูล เป็นวัดเก่าแก่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์พุทธลักษณะงดงาม ที่ได้รับอิทธิพลการสร้างพระพุทธรูปตามแบบศิลปะสุโขทัย เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่เดินทางมานมัสการเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกับวัดป่าโมก ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจชาวป่าโมกตั้งแต่อดีตกาล และวัดไชโยที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในพระวิหารหลวงพ่อโตประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์ พระพุทธรูปที่ชาวอำเภอไชโยเคารพนับถือเป็นอย่างมากส่วนที่วัดอ่างทองจะได้สัมผัสกับศิลปะทรงไทยของพระอุโบสถและหมู่กุฏิไม้สักทรงไทยที่งดงามหาชมได้ยากในปัจจุบัน ในจังหวัดอ่างทองยังมีพระพุทธรูปสำคัญที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ได้แก่ “สมเด็จพระศรีเมืองทอง” พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่สีทองอร่ามพุทธลักษณะงดงาม ประดิษฐานอยู่ที่วัดต้นส้น

            นอกจากศาสนาสถานและพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแล้ว จังหวัดอ่างทองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและของดีอีกมาก เช่น ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ กลองเอกราช ผลิตภัณฑ์จักสานบางเจ้าฉ่า โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวพระราชดำริฯ เป็นต้น

           

จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร 0-3561-1235 , 0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th