กลุ่มที่ 7 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
                   
ปี พ.ศ. ชื่อจังหวัด รหัสจังหวัด ชื่อ รหัสอำเภอ ชื่อ รหัสตำบล หมู่ที่ ชื่อกลุ่ม แหล่งจำหน่าย
(ปีที่เก็บข้อมูล)     อำเภอ (สทร.2หลัก) ตำบล (สทร.2หลัก)   ผลิตภัณฑ์  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 ศาลาแดง 03 5 แปรรูปอาหาร (มะม่วงกวน) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 ป่างิ้ว 04 1 จักสาน (ก้านมะพร้าว) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 ป่างิ้ว 04 2 ผลิตภัณฑ์จากนกกระทา ในประเทศ / ต่างประเทศ
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 บ้านแห 05 1 กระเป๋าหนัง ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 บ้านแห 05 2 แปรรูปอาหาร (กล้วย/มะม่วง) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 บ้านแห 05 2 จักสานไม้ไผ่  ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 บ้านแห 05 6 แปรรูปอาหาร (กะท้อนแช่อิ่ม) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 ตลาดกรวด 06 2 พวงหรีด/ดอกไม้จันทน์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 ตลาดกรวด 06 3 แปรรูปอาหาร (ไส้กรอก) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 ตลาดกรวด 06 4 แปรรูปอาหาร (ไข่เค็มใบเตย) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 มหาดไทย 07 3 พวงหรีด/ดอกไม้จันทน์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 มหาดไทย 07 4 ดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา ในประเทศ / ต่างประเทศ
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 บ้านอิฐ 08 3 แปรรูปอาหาร (ข้าวตังหน้าปลา) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 บ้านอิฐ 08 5 พวงหรีด/ดอกไม้จันทน์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 หัวไผ่ 09 9 จักสานไม้ไผ่ (ลอบดักปลา) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 จำปาหล่อ 10 5 แปรรูปอาหาร (กล้วยอบเนย) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 โพสะ 11 5 แชมพู/น้ำยาล้างจาน ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 โพสะ 11 5 แปรรูปอาหาร (น้ำพริก/ไข่เค็ม) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 บ้านรี 12 2 จักสานหวาย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 บ้านรี 12 2 พวงหรีด/ดอกไม้จันทน์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 บ้านรี 12 3 แปรรูปอาหาร (หมูทุบ) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 บ้านรี 12 3 ขนมไทย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 คลองวัว 13 1 จักสานผักตบชวา ในประเทศ / ต่างประเทศ
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 คลองวัว 13 1 ไก่สามสายพันธ์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 เมืองอ่างทอง 01 ย่านซื่อ 14 4 พวงหรีด/ดอกไม้จันทน์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 จระเข้ร้อง 01 1 แปรรูปอาหาร (หมูทุบ/หมูสวรรค์) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 จระเข้ร้อง 01 1 แปรรูปอาหาร (กล้วยม้วน) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 จระเข้ร้อง 01 4 แปรรูปอาหาร (ปลายอ/เต้าเจี้ยว) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 จระเข้ร้อง 01 6 แปรรูปอาหาร (ไข่เค็ม) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 จระเข้ร้อง 01 6 แปรรูปอาหาร (กล้วยม้วน) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 จระเข้ร้อง 01 6 แปรรูปอาหาร (หมูทุบ) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 ไชยภูมิ 02 3 จักสานผักตบชวา ในประเทศ / ต่างประเทศ
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 ชัยฤทธิ์ 03 3 แปรรูปอาหาร (ไข่เค็ม) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 เทวราช 04 2 จักสานผักตบชวา ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 ราชสถิตย์ 05 3 แปรรูปอาหาร (น้ำพริกเผากุ้ง) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 ราชสถิตย์ 05 3 แปรรูปอาหาร (ขนมเปี๊ยะ) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 ราชสถิตย์ 05 4 จักสานผักตบชวา ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 ไชโย 06 2 สมุนไพรเชื่อม/แช่อิ่ม ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 หลักฟ้า 07 3 พวงหรีด/ดอกไม้จันทน์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 ชะไว 08 1 จักสานไม้ไผ่ (สุ่มไก่) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 ตรีณรงค์ 09 3 จักสานผักตบชวา ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ไชโย 02 ตรีณรงค์ 09 3 แปรรูปอาหาร (ไข่เค็ม) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ป่าโมก 03 บางเสด็จ 05 1 ตุ๊กตาชาววัง ในประเทศ / ต่างประเทศ
2546 อ่างทอง 15 ป่าโมก 03 บางเสด็จ 05 6 แปรรูปอาหาร (กล้วยอบเนย) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ป่าโมก 03 เอกราช 07 6 กลอง ในประเทศ / ต่างประเทศ
2546 อ่างทอง 15 ป่าโมก 03 โผงเผง 08 10 แปรรูปอาหาร (น้ำปลา) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ป่าโมก 03 ป่าโมก   เขตเทศบาล ชาสมุนไพร ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 ป่าโมก 03 ป่าโมก   เขตเทศบาล ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 อ่างแก้ว 01 2 จักสานหวาย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 อ่างแก้ว 01 7 จักสานหวาย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 หนองแม่ไก่ 04 5 กระเป๋าผ้า/รองเท้า ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 รำมะสัก 05 2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 รำมะสัก 05 3 ขนมไทย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 รำมะสัก 05 5 แปรรูปสมุนไพร ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 รำมะสัก 05 10 แปรรูปสมุนไพร ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 รำมะสัก 05 10 จักสานหวาย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 รำมะสัก 05 12 จักสานหวาย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 บางระกำ 06 4 จักสานไม้ไผ่/หวาย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 โพธิ์รังนก 07 1 จักสานผักตบชวา ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 โพธิ์รังนก 07 1 ดอกไม้ประดิษฐ์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 โพธิ์รังนก 07 3 ดอกไม้ประดิษฐ์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 องครักษ์ 08 1 ดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสาชุบยางพารา ในประเทศ / ต่างประเทศ
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 องครักษ์ 08 8 แปรรูปอาหาร (ไข่เค็ม) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 องครักษ์ 08 8 แปรรูปอาหาร (น้ำพริก) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 โคกพุทรา 09 1 แปรรูปอาหาร (ปลา) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 ยางช้าย 10 5 น้ำลูกยอ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 ยางช้าย 10 8 ขนมไทย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 ยางช้าย 10 9 ข้าวสารปลอดสารพิษ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 บ่อแร่ 11 3 จักสานหวาย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 ทางพระ 12 7 แปรรูปอาหาร (แคปหมู) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 บางเจ้าฉ่า 14 1 แปรรูปอาหาร (ไข่เค็ม) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 บางเจ้าฉ่า 14 4 ข้าวซ้อมมือ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 บางเจ้าฉ่า 14 8 จักสานไม้ไผ่ ในประเทศ / ต่างประเทศ
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 คำหยาด 15 1 จักสานหวาย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 โพธิ์ทอง 04 คำหยาด 15 3 จักสานหวาย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 แสวงหา 01 6 จักสานหวาย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 แสวงหา 01 7 ต้นไม้ประดิษฐ์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 แสวงหา 01 12 จักสาน (กระเช้าของขวัญ) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 ศรีพราน 02 1 แชมพู/ครีมนวด/น้ำยาล้างจาน ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 ศรีพราน 02 1 จักสานหวาย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 ศรีพราน 02 2 จักสานพลาสติก ในประเทศ / ต่างประเทศ
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 ศรีพราน 02 6 เห็ดนางฟ้า/แปรรูปเห็ด ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 ศรีพราน 02 6 ทอผ้า ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 บ้านพราน 03 3 จักสานหวาย (ตะกร้าของขวัญ) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 บ้านพราน 03 6 ปุ๋ยชีวภาพ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 บ้านพราน 03 6 น้ำลูกยอ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 วังน้ำย็น 04 2 เห็ดนางฟ้า ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 วังน้ำย็น 04 5 ปุ๋ยชีวภาพ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 วังน้ำย็น 04 8 ทอผ้า ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 วังน้ำย็น 04 8 กระเป๋าถักเชือก ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 วังน้ำย็น 04 9 แปรรูปอาหาร (กุนเชียงปลา/หมู) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 สีบัวทอง 05 2 แปรรูปอาหาร (ไข่เค็ม) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 สีบัวทอง 05 2 น้ำพริกเผา/น้ำพริกแกง ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 สีบัวทอง 05 3 พวงหรีด/ดอกไม้จันทน์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 จำลอง 07 1 แปรรูปอาหาร (กล้วยตาก) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 จำลอง 07 2 จักสานไม้ไผ่ (สุ่ม) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 แสวงหา 05 จำลอง 07 5 แปรรูปอาหาร (ปลา) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 ไผ่จำศีล 01 3 ขนมไทย ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 ยี่ล้น 06 2 ข้าวตังดิบ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 ยี่ล้น 06 4 ผักปลอดสารพิษ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 บางจัก 07 10 จักสานผักตบชวา/ดอกไม้ประดิษฐ์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 บางจัก 07 14 ไข่ไก่ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 ห้วยคันแหลน 08 5 แชมพูสระผม ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 คลองขนาก 09 3 ครีมนวด ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 ไผ่วง 10 3 ดอกไม้ประดิษฐ์ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 ม่วงเตี้ย 12 8 ข้าวซ้อมมือ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 หัวตะพาน 13 5 รองเท้าสตรี ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 หลักแก้ว 14 1 แปรรูปอาหาร (ไข่เค็ม) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 หลักแก้ว 14 1 แปรรูปอาหาร (ไข่เค็ม) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 วิเศษชัยชาญ 06 ตลาดใหม่ 15 2 จักสานหวาย ในประเทศ / ต่างประเทศ
2546 อ่างทอง 15 สามโก้ 07 สามโก้ 01 2 ทอผ้า ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 สามโก้ 07 ราฏรพัฒนา 02 6 แปรรูปอาหาร (ไข่เค็มพอกดินปลวก) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 สามโก้ 07 อบทม 03 2 แปรรูปอาหาร (มะม่วงแช่อื่ม) ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 สามโก้ 07 อบทม 03 6 ผักปลอดสารพิษ ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 สามโก้ 07 โพธิ์ม่วงพันธ์ 04 1 ทอผ้า ในประเทศ  
2546 อ่างทอง 15 สามโก้ 07 โพธิ์ม่วงพันธ์ 04 6 จักสานไม้ไผ่ (สุ่มไก่) ในประเทศ