[กลับหน้าหลัก]

จังหวัดอ่างทองพาผู้เข้าอบรม "โครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน"
ชมแดนประหารที่เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดมรณานุสติ ร่วมกำจัดยาบ้ายาเสพติดให้สิ้นจากแผ่นดินไทย
ที่เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี เมื่อเวลา 13.00 นาฬิกา
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองและคณะ ร่วมไปกับทีมวิทยากรของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง นำผู้เข้าอบรม
โครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน 2 หลักสูตร จำนวน 225 คน
จากศูนย์อบรมค่ายลูกเสืออ่างทองและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งผู้อบรมมาจากอำเภอไชโยและอำเภอแสวงหา เข้าทัศนศึกษาเรือนจำกลาง บางขวาง จังหวัดนนทบุรี
โดยเฉพาะบริเวณแดนประหารชีวิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดินจังหวัดอ่างทองเกิดมรณานุสติ และได้ร่วมกับประชาชนในสังคมจังหวัดอ่างทองกำจัดยาเสพติดให้สิ้นจากแผ่นดินไทย
นายพิทยา สังฆนาคิน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง นนทบุรี ได้อนุญาต
ให้ผู้เข้าอบรมโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดินของอำเภอไชโยและอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
จำนวน 225 คน
ได้เข้าฟังการบรรยายสรุปถึงภารกิจของเรือนจำ แต่ไม่ได้เชื้อเชิญให้เข้าไปใช้บริการ
ได้เปิดวีดิทัศน์การประหารชีวิตนักโทษชายด้วยปืนกล เอช.เค.เอ็ม.พี. 5
ให้ชมเพื่อตระหนักถึงโทษภัยของการผลิตและการค้ายาบ้า ยาเสพติด
จากนั้นได้นำชมบริเวณแดนประหาร ซึ่งมีหลักประหาร 2 หลัก เป็นสถานที่ซึ่งบุคคลไม่เลือกชนชั้นอาชีพ แต่กระทำความผิดจนถูกตัดสินประหารชีวิตต้องใช้ร่วมกัน
ซึ่งขณะนี้มีนักโทษรอประหารในเร็ววันนี้ 28 คน
ส่วนนักโทษเด็ดขาดที่ต้องรับโทษประหารขณะนี้มีกว่า 200 คน
ส่วนยอดนักโทษของเรือนจำกลางบางขวางปัจจุบันมีประมาณ 6,000 คน
ส่วนจังหวัดอ่างทองในขณะนี้เร่งดำเนินการปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าอย่างหนัก
โดยเป้าหมาย ผู้ค้า ผู้เสพ ใน 7 อำเภอของอ่างทองมีทั้งสิ้น 519 คน ถูกจับกุมแล้ว 91 คน
เข้ารายงานตัวกับทางจังหวัดอ่างทอง 342 คน เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกฆ่าตัดตอน และจังหวัดอ่างทองจะเร่งจัดการกับผู้เสพและผู้ค้ายาบ้าด้วยมาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นต่อไป.

>>> สาโรจน์ เพ็งชะอุ่ม ข่าว ภูวดล ราชฟู ภาพ <<<

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง