ประมวลภาพการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอ่างทอง

 

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • html slider
 • 20
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020
css image slider by WOWSlider.com v9.0

 

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • bootstrap image slider
 • 19
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919
css image slider by WOWSlider.com v9.0

 

พิธีทำน้ำอภิเษก
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ พระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • css slideshow
 • 20
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020
css image slider by WOWSlider.com v9.0
 

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ พระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • slider jquery
 • 20
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020
bootstrap slideshow by WOWSlider.com v9.0

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐