อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
11.57
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
11.57
สถานที่ท่องเที่ยว

เลือกภาษา : 

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สีบัวทอง
ยังไม่มีผู้ให้คะแนน

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัย เนื่องมาจากพายุไต้ฝุ่นช้างสารที่พัดผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2549 โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 ได้มีพระราชดำริความว่า “ให้จัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง อยู่ใกล้เคียงจังหวัดอ่างทอง นำมาจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้เป็นศูนย์กลางรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจนไร้ที่อยู่อาศัย”

แสดงความคิดเห็น