อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
11.49
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
11.49
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563   

         จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในสาขารางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 ผลงาน คือ การปรับเปลี่ยนเวลาปลูกข้าว (ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง) ซึ่งเป็น แนวคิดนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง โดยสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ รวมทั้ง ลดปัญหาสาธารณะ ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ PM 2.5  น้ำท่วม น้ำแล้ง ได้อย่างครอบคลุม และยั่งยืน โดยร่วมบูรณการข้อมูลกับ หน่วยงานรับผิดชอบในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดอ่างทอง 3 หน่วยงาน ได้แก่

                             - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

                             - สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

                             - โครงการชลประทานอ่างทอง

         สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยผลงานของจังหวัดอ่างทอง ได้รับรางวัลเลิศรัฐในสาขารางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 ผลงาน คือ “การปรับเปลี่ยนเวลาปลูกข้าว (ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง) จังหวัดอ่างทอง”

         โดยนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทองขึ้นรับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้มอบรางวัล ”

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจอื่นๆ