อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
16.09
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.09
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พระยาวิเศษไชยชาญ ปรีชาญาณยุติธรรมโกศลสกลเกษตรวิไสย
พ.ศ. 2438
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พระพิทักษ์เทพธานี
พ.ศ. 2438 - พ.ศ. 2439
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
พระวิเศษไชยชาญ
28 กันยายน 2439 - พ.ศ. 2444
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พระยาอินทรวิชิต (อวบ เปาโรหิต)
พ.ศ. 2444 - พ.ศ. 2446
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พระศรีณรงค์ (คำ)
พ.ศ. 2446 - พ.ศ. 2447
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม คเนจร)
พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2450
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
พระยาอินทรวิชิต (รัตน์ อาวุธ)
พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2456
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
พระยาวิเศษไชยชาญ (ชอุ่ม อมัติรัตน์)
พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2462
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
พระยาวิเศษภักดี (หม่อมราชวงศ์กมล นพวงศ์)
พ.ศ. 2462 - พ.ศ. 2465
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
หม่อมเจ้าธงชัยสิริพันธ์ ศรีธวัช
พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2470
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
พระกำแพงพราหมณ์ (ทองสุก รตางศุ)
พ.ศ. 2470 - พ.ศ. 2473
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
พระยาวิชิตรสรไกร (เอี่ยม อัมพานนท์)
พ.ศ. 2473 - พ.ศ. 2474
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
หลวงวิโรจน์รัฐกิจ (เปรื่อง โรจนกุล)
พ.ศ. 2474- พ.ศ. 2478
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
พระประชากรบริรักษ์ (แอร่ม สุนทรศารทูล)
พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2483
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
หลวงอรรถเกษมภาษา (สวิง ถาวรพันธ์)
พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2484
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ)
พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2486
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
หลวงบรรณสารประสิทธิ์ (สิทธิ โรจนวิภาต)
พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2487
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
ขุนพำนักนิคมคาม (สนธิ พำนักนิคมคาม)
พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2490
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
นายประกอบ ทรัพย์มณี
พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2492
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
หลวงธุระนัยพินิจ (นพ นัยพินิจ)
พ.ศ. 2492- พ.ศ. 2495
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายพรหม สูตรสุคนธ์
พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2500
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายแสวง ทิมทอง
พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2501
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
นายยรรยง ศุนาลัย
พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2503
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
นายพล จุฑากร
พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2508
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
ร.ต.ท. เรือง สถานานนท์
พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2510
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นายวิชาญ บรรณโศภิษฐ์
พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2517
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายสงวน สาริตานนท์
พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายเสถียร จันทรจำนงค์
พ.ศ. 2519- พ.ศ. 2521
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายวิเชียร วิมลศาสตร์
พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2526
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
นายสมหวัง จูตะกานนท์
พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2530
ไปที่หน้า