อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
09.08
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.08
หน่วยงานอิสระ
นางสาววรรณทณา โรจนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-0860
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1226-9805
โทรสาร : 0-3561-0861
นางสาวลัดดา เดือนสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-3822
โทรศัพท์(มือถือ) : 09-2260-0083
อีเมล์ : nacc.angthong@gmail.com
โทรสาร : 0-3561-3823
นางสาวเมลดา วัชรโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-2888
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-3245-9451
โทรสาร : 0-3561-4582