อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
07.48
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.48
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-0714-5
โทรสาร : 0-3561-0709
นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-0113
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-0448-3669
อีเมล์ : angthong@mots.go.th
โทรสาร : 0-3561-0112
นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3586-6238
โทรศัพท์(มือถือ) : 09-5709-9138
โทรสาร : 0-3586-6239
นายสมพงษ์ เจริญปุ
ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่างอง
โทรศัพท์ : 0-3594-9839
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1848-4373
โทรสาร : 0-3594-9839