อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
08.33
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
08.33
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางวาสนา ทองจันทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-6156-7
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1173-0164
โทรสาร : 0-3561-1163
นางเธียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3569-1555
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1780-1178
อีเมล์ : angthong_pcd@dsdw.go.th
โทรสาร : 0-3569-1555
นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3594-9842
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-4700-8167
อีเมล์ : angthongshelter@gmail.com
โทรสาร : 0-3594-9843