อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
08.00
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
08.00
กระทรวงศึกษาธิการ
นายวุฒิชัย ธรรมยา
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-4155-6
โทรศัพท์(มือถือ) : 09-8260-1297
อีเมล์ : angthong.moe@gmail.com
โทรสาร : 0-3561-4157
นายมงคล รุ่งสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1373
โทรศัพท์(มือถือ) : 06-5953-9490
อีเมล์ : ka@atg.go.th
โทรสาร : 0-3561-1092
พันจ่าเอก พัฒน์ ผดุงญาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3569-1060
โทรศัพท์(มือถือ) : 09-0197-6546
อีเมล์ : nfe@angthong.nfe.go.th
โทรสาร : 0-3569-1059
นายอานนท์ จ่าแก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3586-5319
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-3559-5128
อีเมล์ : angthong319@gmail.com
โทรสาร : 0-3586-5319
นายสมหมาย เก่งการ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3594-2749
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1948-3855
โทรสาร : 0-3594-2749
นางนวลเนตร กวยาวงศ์
นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3563-1387
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1991-3959
โทรสาร : 0-3563-1387
นายประสงค์ อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1656
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-4998-9156
โทรสาร : 0-3561-1726
นายสุรศักดิ์ หริ่มสืบ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
โทรศัพท์ : 0-3563-2123
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-4775-8851
อีเมล์ : saraban@viset.ac.th
โทรสาร : 0-3562-2363
ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-0396
โทรศัพท์(มือถือ) : 06-1917-8111
อีเมล์ : phothongcollege@gmail.com
โทรสาร : 0-3561-0396