อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
09.12
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.12
กระทรวงสาธารณสุข
นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1222 ต่อ 115
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1883-7150
โทรสาร : 0-3561-2432
แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-5111 ต่อ 188
โทรศัพท์(มือถือ) : 0-3561-2151
อีเมล์ : srb.ath123@gmail.com
โทรสาร : 08-9901-2799
นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
โทรศัพท์ : 0-3563-1322
0-3561-1408
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1988-9489
โทรสาร : 0-3562-2080
นายแพทย์มีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค (รก.)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-0688
โทรศัพท์(มือถือ) : 09-8261-8075
โทรสาร : 0-3561-0638
นายแพทย์สมชาติ ลีวรรณเจริญ (รก.)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก
โทรศัพท์ : 0-3562-3539-40
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1642-9534
โทรสาร : 0-3562-3171
นายแพทย์ภาคภูมิ อินทรประดิษฐ์ (รก.)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชโย
โทรศัพท์ : 0-3594-9901
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-9046-3683
โทรสาร : 0-3594-9902
นายแพทย์ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาส
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา
โทรศัพท์ : 0-3563-2028-30
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-5350-4569
โทรสาร : 0-3563-2027
นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล (รก.)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
โทรศัพท์ : 0-3569-7402-4
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1988-9489
โทรสาร : 0-3569-7400