อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
12.58
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.58
คณะผู้บริหาร
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-4644
0-3561
อีเมล์ : -
โทรสาร : 0-3561-4644
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-4645
อีเมล์ : -
โทรสาร : 0-3561-4645