อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
08.31
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
08.31
คณะผู้บริหาร
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-4644
0-3561-1233
โทรศัพท์(มือถือ) : 065-5246373
อีเมล์ : -
โทรสาร : 0-3561-4644
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
โทรศัพท์ : 0-3561-1612
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-9203-4021
อีเมล์ : -
โทรสาร : 0-3561-1612
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-4645
โทรศัพท์(มือถือ) : 089-2034022
อีเมล์ : -
โทรสาร : 0-3561-4645