อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
08.02
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
08.02
กระทรวงแรงงาน
นางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคุณ
แรงงานจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1553
โทรศัพท์(มือถือ) : 06-6114-0121
อีเมล์ : angthong@mol.mail.go.th
โทรสาร : 0-3561-1553
นางสาวจิรานุช พุ่มมะลิ
จัดหางานจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-3038-9
โทรศัพท์(มือถือ) : 06-5705-9933
08-1754-9291
อีเมล์ : atg@doe.go.th
โทรสาร : 0-3561-3388
นางสาวสุนิสา ผิวนวล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1331
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1853-2304
อีเมล์ : angthong@labour.mail.go.th
โทรสาร : 0-3561-1331
นางสุชชนา พวงกลิ่น
ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-2199
0-3561-0130-1 ต่อ 107
โทรศัพท์(มือถือ) : 06-3214-2645
อีเมล์ : angthong@sso.go.th
โทรสาร : 0-3561-1340
นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1426
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-5483-8470
อีเมล์ : angskill@gmail.com
angskill@hotmail.com
โทรสาร : 0-3561-1426