อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
09.13
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.13
กระทรวงยุติธรรม
นางอัญชลี พงษ์พิทักษ์
ยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-5787
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1909-0243
อีเมล์ : angthong-moj@hotmail.co.th
โทรสาร : 0-3561-5787
นายสมยศ โยธินกิจโกศล
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-0432 ต่อ 11
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-0071-1763
อีเมล์ : angthongprison@gmail.com
โทรสาร : 0-3561-4124
นางอัญชลี พงษ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-4030
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1909-0243
อีเมล์ : angthong.dop@probation.mail.go.th
โทรสาร : 0-3561-4030
ว่าที่ร้อยตรี อนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคดีจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3562-6171
โทรศัพท์(มือถือ) : 06-3273-7536
อีเมล์ : ledangthong@led.mail.go.th
โทรสาร : 0-3561-4658
นางนันทนา พันธุ์ชื่น
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1896
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1957-8554
อีเมล์ : sp1510@hotmail.com
โทรสาร : 0-3561-1897