อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
07.32
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.32
กระทรวงการคลัง
นางอโนชา สุวรรณภาพ
คลังจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1213 ต่อ 324
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-9908-6556
อีเมล์ : atg@cgd.go.th
โทรสาร : 0-3561-1440 ต่อ 0
นายอาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธ์
สรรพากรพื้นที่อ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-2450-1 ต่อ 2002
0-3561-1632
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-5188-3679
อีเมล์ : angthong@rd.go.th
โทรสาร : 0-3561-2023
นางนวลอนงค์ คงดำ
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-0135
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-4439-2860
อีเมล์ : angthong@excise.go.th
โทรสาร : 0-3561-0136
นางวรินทรา มีชูวาศ
ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3562-0553 ต่อ 101
โทรศัพท์(มือถือ) : 09-9287-3447
อีเมล์ : rtang@treasury.go.th
โทรสาร : 0-3562-0552
นางพัชรา สีขำ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-3422
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1580-3510
อีเมล์ : angthong@oic.or.th
โทรสาร : 0-3561-3031